Европейската федерация на академиите на науките и на хуманитарните науки – ALLEA публикува ново изявление, с което отбелязва прогреса на Европейския облак за отворена наука – European Open Science Cloud (EOSC). Документът представя набор от правни инструменти и технически съображения, които имат за цел да засилят устойчивостта на EOSC.

Данните са жизненоважни ресурси за научните изследвания, технологичното развитие и силата на изкуствения интелект. Внедряването на тази отворена платформа за обмен на изследователски инструменти, инфраструктури и процедури за обмен на данни и научни изследвания може значително да насърчи трансфера на знания и да улесни по-бързото приемане на научно-информирани политики за справяне с големи обществени предизвикателства като изменението на климата или заплахите за здравето.

Подобно амбициозно и широкообхватно начинание може да успее само с подходящи правни и технически инструменти, които осигуряват обнадеждаваща изследователска среда в днешния глобален и конкурентен свят.

„Разрастването на Европейския облак е необходимо за ускоряване на споделянето на данни и резултати от научни изследвания в рамките на научната общност в Европа и извън нея. Това ще помогне да се намерят отговори, основани на факти и основни обществени предизвикателства, както и в борбата с разпространението на коронавируса“, казва Алън Строуел – председател на Постоянната работна група за правата на интелектуалната собственост.

ALLEA беше сред първите одобрили платформата EOSC през 2017 г. и оттогава следи отблизо обсъжданията и развитието по отношение на нейното прилагане. Все още обаче има нерешени въпроси, особено в областта на правата на интелектуална собственост. Сторуел се застъпва за това, че Правилата за участие трябва допълнително да определят условията за достъп в съответствие с принципите на EOSC, за да направят облака „възможно най-отворен и колкото се може по-затворен, когато е необходимо“.

Изявлението на ALLEA представя необходимите съображения за създаването на една солидна правна и техническа рамка за ефективен и устойчив облак за отворена наука.

ALLEA EOSC Statement 2020