Главният научен секретар на БАН проф. Евдокия Пашева участва във виртуална среща на Общото събрание на Европейската федерация на академиите на науките и на хуманитарните науки (ALLEA) на 3 юни.

Бяха приети две нови академии за членове на ALLEA – Кипърската академия на науките, литературата и изкуствата и германската Junge Akademie (Младежка академия).

На срещата бяха избрани и новите членове на Управителния съвет на ALLEA за периода 2020-2022 г. Съветът се състои от 10 представители на академии от Австрия, Финландия, Германия, Ирландия, Италия, Нидерландия, Полша, Испания, Швеция и Обединеното кралство.

Обсъдени бяха дейностите на организацията през последните 12 месеца и стъпките за изпълнение на стратегическите цели на ALLEA.

С доклада за дейността на ALLEA за 2019-2020 г. може да се запознаете на следния линк: https://allea.org/portfolio-item/activities-report-2019-2020/