В Българската академия на науките се намира най-големият център за научни изследвания и образование в ядрената област в България. Това е Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ), каза проф. Димитър Тонев, заместник-директор на ИЯИЯЕ по време на срещата с представители на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (АЯЕ). Тя се проведе онлайн на 20 януари 2021 г. по повод приемането на България за член на Агенцията. Целта на срещата бе да се определят областите на взаимодействие, методите на работа и начините на сътрудничество и подкрепа между двете организации.

В изказването си проф. Тонев подчерта необходимостта от нови кадри, особено след решението на Министерски съвет за изграждане на 7 блок на площадката на АЕЦ Козлодуй. Според него, ролята на Института е точно в подготовката на бъдещите професионалисти както в областта на ядрената енергетика, така и в другите приложения на ядрената наука. Проф. Тонев изрази надежда, че присъединяването на България ще има положително въздействие и върху други приоритетни дейности на ИЯИЯЕ като производството на изотопи за медицината.

Доц. Лъчезар Георгиев, директор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика подкрепи мнението на проф. Тонев, сподели своето задоволство от присъединяването на България към АЯЕ и определи това като възможност за бъдещо развитие и сътрудничество. Доц. Георгиев запозна представителите на Агенцията с дейността на Института като подчерта, че основната му мисия е да съхранява и разпространява научните знания в ядрената област.

От своя страна Уилям Д. Магууд IV, генерален директор на Агенцията за ядрена енергия, приветства участниците в събитието и очерта конкретните области на сътрудничество между двете организации като даде предимство на образованието и подготовката на учени и специалисти.

По време на срещата беше представена структурата на Агенцията за ядрена енергия и по-конкретно дейността на Комисията за ядрена наука и работните групи към нея. Сред ползите от членството на България е и възможността за достъп на учените и експертите от Института до богатата библиотека от компютърни програми и ядрени данни, която АЯЕ притежава.

Агенцията за ядрена енергия е междуправителствена организация, която работи в рамките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. АЯЕ улеснява сътрудничеството между страните с развита инфраструктура в ядрената област. Агенцията подкрепя търсенето им на високи нива на ядрена безопасност, развитието на технологиите и науката, както и въпроси свързани с околната среда, икономиката и правото в изброените области.

Повече за виртуалната среща и Агенцията за ядрена енергия вижте на:

https://www.inrne.bas.bg/index.php/hot-news-archive/812-news-27-01-2021

https://www.oecd-nea.org/jcms/j_6/home