Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски участва в сесия на Комитета на пълномощните представители (КПП) на правителствата на страните-членки на Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ), която се провежда в Банско.

КПП е върховният орган на управление на института, който се свиква два пъти годишно. Създадена е традиция заседанието през ноември да бъде изнесено в страна-членка на ОИЯИ. 2021 година бе обявена за Година на България в ОИЯИ. Своеобразен завършек на тази инициатива е домакинството на страната ни на това основно за организацията събитие.

В сесията участват председателят на Агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски, който е пълномощен представител на България в ОИЯИ, директорът на ОИЯИ акад. Григорий Трубников, ръководството на института и официални лица.

В първата част на сесията на КПП участниците обсъдиха научната дейност на Института през 2020 г. Председателят на БАН представи текущите изследвания на Българската академия на науките.

Заседанието на КПП ще завърши със заключителна тържествена сесия на 23.11.2021 г. в София, на която ще бъде приета Софийска декларация за ценностите на развитие на международната научно-техническа интеграция.

снимки: АЯР