Ново Споразумение за научно сътрудничество между Българската академия на науките (БАН) и Египетската академия за научни изследвания и технологии (ЕАНИТ) беше подписано днес в Академията. Заместник-председателят на БАН чл.-кор. Стефан Хаджитодоров и председателят на ЕАНИТ проф. Махмуд Сакр подписаха документа в присъствието на посланика на Арабска Република Египет Н. Пр. Халид Ибрахим Емара.

Споразумението дава възможност на научните екипи от звената на изследователските мрежи на двете академии да осъществяват двугодишни съвместни проекти в областта на „Информационни и комуникационни науки и технологии“, „Енергийни ресурси и енергийна ефективност“, „Нанонауки, нови материали и технологии“, „Биомедицина и качество на живот“, „Биоразнообразие, биоресурси и екология“, „Климатични промени, рискове и природни ресурси“, „Астрономия, космически изследвания и технологии“, „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ и „Човек и общество“.

По време на разговора в БАН бяха обсъдени актуалните научни проекти и изследвания на българските и египетските учени, както и възможностите за разширяване на контактите на учените от двете академии. Проф. Нели Косева, главен научен секретар на БАН, д-р Джина Ел-Феки, зам.-председател на ЕАНИТ и г-н Адхам Омар, консул на Арабска Република Египет , също присъстваха на подписването.