„Стратегия на International Science Council в междуправителствената система“ с 13 препоръки за периода 2022-2024 г.

През март 2021 г. International  Science Council покани Джулия Мартон-Лефевр за председател на ръководна група, която да разработи стратегия за ангажиране с междуправителствената система, като по този начин да се засили въздействието на организацията в глобалната политика . През октомври 2021 г. всички членове на ISC бяха поканени да дадат обратна връзка по проектодоклада, изготвен от ръководната група и днес можем да обявим публикуването на окончателния доклад  „Стратегия на ISC в междуправителствената система“.

 

Статия „Засилване на почтеността на научните изследвания — ролята и отговорностите на публикуването“

През изминалия месец  International  Science Council публикува документ на тема „Укрепване на почтеността на научните изследвания – ролята и отговорностите на публикуването“ в рамките на проекта на ISC за бъдещето на научното публикуване. С него организацията предлага две скромни, но значителни реформи, необходими за подобряване на научните изследвания и интегритет. Провеждането на изследвания с почтеност – по начин, който вдъхва доверие в неговите методи и заключения – е от решаващо значение за поддържането на общественото доверие в науката и в самите учени. Докато отделните изследователи и групи са отговорни за начина, по който провеждат своите изследвания, насърчаването на почтеността на изследванията се разпростира до разглеждането на структурите и процесите, които обуславят начините, по които учените работят и споделят своите открития.

 

Публикуване и уебинар за доклада „Различни гледни точки относно глобалните рискове“

През май 2021 г. ISC покани всички свои членове да номинират учени за участие в проучването за 2021 г. Future Earth – ISC Global Risks Scientists’ Perceptions, което се стреми да улови и анализира възприятията за глобалните рискове от различни научни общности. Целта на проучването е да инициира плуралистичен диалог около риска, който се основава на разнообразието от опит и знания, като обединява множество гледни точки.

Докладът за възприемането на глобалните рискове за 2021 г. ще бete публикуван на 13 декември в рамките на уебинар, който се проведе в същия ден.

 

Възможности за кандидатстване:

  • Покана за финансиране на предложения за стимулиране на първокласни сътрудничества в подкрепа на ефективното усвояване на възможностите, които асоциацията на Обединеното кралство към Horizon Europe ще предостави (краен срок: 8 декември)
  • Кандидатстване за Luigi Tartufari International Award за Философски науки (€ 25.000, краен срок: 7 януари)
  • Кандидатстване за Luigi Tartufari International Award за астрономия, геодезия и геофизика, физико-химия и биологически науки от € 25.000 всяка (краен срок: 7 януари)
  • Покана за постери и презентации за International Geographic Union Centennial Congress 2022 (краен срок за изпращане на резюмета: 11 януари)
  • Кандидатстване за Impact Collaboration Programme 2022,  която подкрепя сътрудничеството между науката и политиката идопринася за изготвянето на политики, информирани от науката (краен срок: 30 януари)

 

Предстоящи събития на ICS: