Държавите-членки на ООН създадоха Група на приятелите на наука за действие, за да подобрят научната подкрепа при взимането на решения в ООН. Съпредседателствана от Белгия, Индия и Южна Африка, Групата на приятелите ще бъде подкрепяна от Международния научен съвет (International Science Council) за да се осигури ангажираността на научната общност с нуждите и приоритетите, определени от участващите държави. Ангажиментът на ISC да работи с държавите членки ще даде възможност за популяризиране на практически приложими знания на глобално равнище и ще подтикне научната общност да предоставя по-целенасочени знания, които осигуряват ясна представа за обхвата на проблемите, както и за набора от варианти, решения и интервенции, които трябва да се вземат предвид за тяхното решаване.

В този контекст ISC с нетърпение очаква да мобилизира глобалното си членство от национални академии, международни научни съюзи и асоциации и международни научни мрежи в областта на природните и социалните науки, за да катализира и събира научна експертиза и съвети по основни въпроси, които засягат както науката, така и обществото, и да предоставя научна и техническа подкрепа за обсъжданията и инициативите на Групата на приятелите.

Повече може да прочетете тук: https://council.science/current/press/launch-group-of-friends/