Българската академия на науките отбеляза 125-годишнината от рождението на двама световнопризнати учени – акад. Никола Обрешков и акад. Георги Наджаков. На церемония в БАН бяха представени и пуснати в продажба серия от две пощенски марки на тема „Български учени: – 125 години от рождението на акад. Никола Обрешков и 125 години от рождението на акад. Георги Наджаков“. Художник на марките е доц. Стоян Дечев.

Директорът на Института по физика на твърдото тяло проф. Хассан Шамати припомни приноса на акад. Георги Наджаков  за развитието на висшето образование и научната дейност по физика в България. Той е световноизвестен като откривател на фотоелектретното състояние на веществото, което е в основата на съвременната копирна техника, на запаметяващите устройства, рентгеновите дозиметри, снимките от спътник и безвакуумната телевизионна техника, допълни проф. Шамати.

Акад. Никола Обрешков е основател на Института по математика и информатика. Той е и първият български математик, придобил световна известност, каза директорът на института  проф. Петър Бойваленков. Резултатите от научната му работа са не просто цитирани от учените по света, а носят името му като Теоремата на Обрешков например, допълни той.

На церемонията в Българската академия на науките присъстваха председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, главният изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД Деян Дънешки и представители на ръководството на БАН.