Президентът на Питър Глюкман публикува статия в Nature „Заедно трябва да помогнем на бежанците да процъфтяват”. Държавите биха могли да се координират, за да адаптират съществуващите вече изследователски институти или да създадат нови така, че да могат да включат в тях учени бежанци, казва той.

Присъединете се към пускането на декларацията „Подкрепа на учени в риск, разселени и бежанци: призив за действие“ на 20 април, която очертава ключовите ангажименти, необходими на глобално ниво за незабавна и дългосрочна подкрепа и защита на учените.

По време на онлайн събитието международно известни защитници на науката и мира, разселени учени и организации, подкрепящи учени в риск и бежанци, ще представят и обсъдят декларацията.

Регистрация за събитието: https://council.science/events/science-in-exile-declaration-launch/

Уебинар: Разбиране и справяне с пандемията – прозрения от антропологията

ISC представя петия си уебинар от поредицата от шест части за COVID и социалните науки – „Разбиране и справяне с пандемията: прозрения от антропологията“. Последният епизод от поредицата е посветен на статистиката.

Този уебинар ще разгледа следните два въпроса:

  • Как антропологията предоставя полезна информация за мисленето за пандемията и за формулирането на отговорите на пандемията?
  • Как пандемията се отрази върху развитието на антропологията и върху променящите й се отношения с други дисциплини?

Регистрация за събитието: https://council.science/events/pandemic-anthropology

GEO Week 2022, Изразяване на интерес към съпътстващи събития и изложение

GEO Week 2022 кани членовете на ISC и техните мрежи да изразят интереса си към провеждането на съпътстващо събитие и/или да участват в изложението на GEO Week 2022, което ще се проведе от 31 октомври до 4 ноември 2022 г., като пишат на Secretariat@geosec.org до 29 април.

Възможности за кандидатстване от ISC

  • Покана за презентации и постери за SciDataCon 2022, част от Международната седмица на данните 2022 (краен срок: 25 април)
  • Кандидатури  за стипендии към международните стипендии на USF за градски учени от глобалния юг (краен срок: 9 май)

Предстоящи събития