Нов доклад на Европейската федерация на академиите на науките и хуманитарните науки – ALLEA, разглежда въздействието на академичната система върху климата чрез дейностите й от гледна точка на различни заинтересовани страни, които играят ключова роля в оформянето на академичната система. Докладът „Към климатична устойчивост на академичната система в Европа и света“ представя  изчерпателен поглед върху дейността на различни академични сектори и предлага значителни промени, за да може академичната система да постигне климатична устойчивост.

Авторите подчертават, че за да може академичната система да премине към климатична устойчивост, е „необходима промяна в културата, при която лицата и институциите осъзнават своето въздействие върху климата и действат за намаляването му“.

Текстът анализира дейността на различни сектори, които съвместно определят стандартите и рамковите условия на академичната система. Това са университетите, научноизследователските институти, студентите, изследователите, финансиращите организации, организаторите на конференции, агенциите за класиране, създателите на политики, академиите, научните общества и професионалните организации. Чрез анализиране на наличните данни за емисиите на парникови газове (ПГ), докладът показва, че въздушният транспорт е основен източник на такива емисии в академичните среди и следователно виртуалните взаимоотношения ще бъдат от решаващо значение за по-устойчива академична система.

„Предвиждаме физически, хибридни, базирани на хъбове и напълно виртуални събития, които да съществуват съвместно в бъдеще, с внимателен избор на формат в зависимост от целите и участниците на дадено събитие“, заключават авторите.

Докладът също така подчертава, че други източници, като суперкомпютри, сгради, електричество и доставки, могат да бъдат дори и по-големи замърсители от въздушния транспорт. Текстът предоставя серия от примери за най-добри практики и конкретни препоръки, които биха могли да доведат до значително намаляване на нивата на емисиите на парникови газове, които академичната система произвежда всяка година.