Öesterreichische Akademie der Wissenschaften

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски участва на 13 и 14 май във Виена в тържественото честване на 175 години от основаването на Австрийската академия на науките. По време на посещението си акад. Ревалски проведе разговор с председателя на Австрийската академия на науките проф. Антон Цайлингер. На срещата беше подписан нов меморандум за сътрудничество между двете академии. Документът цели да насърчи и улесни съвместната дейност между учените от Българската академия на науките и Австрийската академия на науките.