В резултат на проекта на International Science Council „Сценарии на резултатите от Ковид-19“, докладът „Безпрецедентна и неприключила: Пандемията от Ковид-19 и последствията за националната и глобална политика“ се стреми да подкрепи промяната в мисленето, която е необходима, за да се постигане по-всеобхватен „светоглед“ към пандемиите и други подобни бедствия. Той представя инструменти за картографиране на области и политически сценарии, както и за наблюдение на взаимодействията за приблизително петгодишна времева линия. Уроците очертават действията, които трябва да се предприемат около извънредна ситуация като пандемия, както преди и след, така и извън секторите на здравеопазването.

Новият доклад на ISC очертава правдоподобните сценарии за пандемията от Ковид-19 , за да могат се разгледат вариантите за постигане на най-желания край на кризата. Учените подчертават, че решенията, взети през следващите месеци и години, трябва да бъдат информирани не само от краткосрочни приоритети, но и от дългосрочни предизвикателства. Докладът служи като аналитичен инструмент за политиците, за да доведе до по-оптимистичен резултат от пандемията.