Сътрудничеството между български и турски учени обсъдиха на среща председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и посланикът на Република Турция в България Н. Пр. Айлин Секизкьок. Българската академия на науките работи в рамките на двустранни спогодби с две турски научни организации: ТЮБИТАК –   Турски национален съвет за научни изследвания и ТЮБА – Турска академия на науките. учени и докторанти от БАН и висши училища в Турция реализират мобилности по близо 30 договора, финансирани от програма ЕРАЗЪМ+.

По време на срещата беше обсъдена и възможността БАН със своята експертиза в областта на историческите науки да се включи в отбелязването на 100-годишнината от създаването на Република Турция чрез организирането на съвместни научни форуми.

В разговорите участваха също така първият секретар на Посолството г-н Ахмед Зейрек, проф. Ергюл Таир – научен секретар в направление „Човек и общество“ и Томина Галибова, референт за сътрудничеството с Турция.