Партньорството между български учени и бизнеса обсъдиха на среща в БАН председателят на  Академията акад. Юлиан Ревалски и служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев. Учените ще получат възможност за реализация на своите научни разработки в сътрудничество с български фирми. Съвместната дейност може да получи подкрепа и финансиране от програми на Министерството на иновациите и растежа, за които са осигурени около 2 милиарда лева, стана ясно на срещата. Обсъдени бяха и възможностите учени и иновативни предприятия да се кооперират с чужди партньори в областта на изкуствения интелект и роботиката.

Зам.-председателят на БАН чл.-кор. Стефан Хаджитодоров запозна министър Пулев с най-новите приложни разработки, иновации, патенти и полезни модели на учени от Академията. Представени бяха и резултатите от проведените две издания на форума „Наука за бизнес“, който Българската академия на науките организира съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.