Нов преглед на рамката на ООН за превенция на бедствията показва, че повече от половината държави все още нямат подходящи за целта системи за мониторинг на риска.

Според нов доклад на Международния съвет за наука жертвите в световен мащаб от бедствия като неотдавнашното земетресение в Турция и Сирия се увеличават поради срив в комуникацията между учените и правителствата.

Въпреки нарастващите мащаби и честота на бедствията, в периода 2011-2022 г. само пет процента от официалната помощ за развитие за цели, свързани с бедствия, са били инвестирани в намаляване на риска и готовност. Пет години след като ООН стартира глобален мониторинг на загубите от бедствия и стратегиите за превенция, повече от половината държави все още не разполагат с адекватна национална система за мониторинг на риска от бедствия.

Докладът е изготвен като част от официалния междинен преглед на Службата на ООН за намаляване на риска от бедствия (UNDRR) на Рамковата програма от Сендай, която беше приета през 2015 г. и има за цел да намали човешките, икономическите и социалните разходи, свързани с бедствията.

Въпреки напредъка, включващ приемането на стратегии за намаляване на риска от бедствия от 125 държави и намаляването на смъртността, въздействието на бедствията върху икономиката и хората се е увеличило.

Авторите подчертават решаващата роля на природата и биоразнообразието както за намаляване на вероятността от бедствия, така и за подготвяне на общностите и екосистемите да устоят на сътресения.

Сред препоръките е и разработването и приемането на системи за ранно предупреждение за многобройни рискове, като се имат предвид данните, че 24-часовото предупреждение за буря може да намали щетите с 30 %. Такива системи биха могли също така да наблюдават влошаването на околната среда, за да предупреждават властите за условия, които предвещават бедствие.

В доклада се посочва, че ранното предупреждение играе роля и за подобряване на социалната закрила, като повишава капацитета на страната да предоставя целенасочена подкрепа на най-уязвимото население в случай на бедствия.