Организираните програми за скрининг на рака спасяват животи. Колкото по-рано се диагностицира ракът, толкова по-големи са шансовете за успешното му и лесно лечение.

През 2020 г. 2,7 милиона души в Европейския съюз са били диагностицирани с рак, а други 1,3 милиона души са загубили живота си заради него[1]. ЕС признава голямото значение на бремето на рака за населението, а стартирането на Плана за борба с рака през 2021 г. демонстрира силния му ангажимент за справяне с това предизвикателство. Планът подчертава, че отговорността за здравето е предимно на правителствата на отделните държави-членки на ЕС и се фокусира върху действия за подкрепа и координиране усилията на държавите членки на всеки етап от развитието на заболяването.

Един от ключовите етапи е ранното откриване, а скринингът дава най-голям шанс за победа над рака и за спасяване на живота. Целта на Европейския план за борба с рака е 90 % от населението на ЕС, отговарящо на условията, да бъде подложено на скрининг за рак на гърдата, шийката на матката и колоректален рак до 2025 г.[2] Освен това може да се извлекат значителни ползи за общественото здраве чрез въвеждането на скрининг за други видове рак и използването на нови технологии, като например изследване на биомаркери в кръвта.

Доказателствата, цитирани в доклада, се основават на поредица от три експертни семинара, проведени през есента на 2021 г., разработени от председателя и съпредседателя, в които бяха поканени общо 45 водещи експерти от Европа и извън нея да изнесат презентации и да се включат в дебати на кръгла маса. Освен това специализираното звено за преглед на научните доказателства към Университета в Кардиф извърши бърз обзор на литературата, която съпътства всеки от изброените по-горе въпроси. Пълните доклади от всеки семинар и кратките обзори можете да намерите онлайн на адрес sapea.info/cancerscreening. Експертите имаха възможност да коментират докладите от работните срещи и кратките обзори, а за доклада е потърсена и независима експертна оценка.

1.Най-нови оценки от Европейската информационна система за рака (ECIS) за страните от ЕС-27.

2.https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancerplan_en.pdf