1. Уебинар на тема „Researching and Understanding COVID Societies: Sociology and Beyond” – 25 октомври 2021
 2. Публикуван е доклад на тема „Unleashing Science: Delivering Missions for Sustainability“, който представя работната рамка за нома как науката, заедно с финансиращите институции, политиците, гражданското общество и частния сектор могат да се изправят пред предизвикателството да действат ефективно при спешни и екзистенциални рискове за човечеството.
 3. Уебинар на тема „#UnlockingScience – Prioritising Institutional Response To Distrust In Science“ – 10 ноември 2021
 4. Различни възможности за кандидатстване:
 • Покана за финансиране на предложения от базирани в Обединеното кралство и ЕС/асоциирани страни изследователи за стимулиране на сътрудничества в подкрепа на ефективното усвояване на възможностите, които асоциацията на Обединеното кралство към Horizon Europe ще предостави (краен срок: 27 октомври)
 • Покана за заявяване на интерес: Членство на ЮНЕСКО в Платформата за координация на данните от Десетилетието на океана (краен срок: 29 октомври)
 • Покана за представяне на доклади за симпозиума „Разбиране на устойчивостта в контекста на бизнес организациите и филантропските институции (краен срок: 30 октомври)
 • Покана за номинации за Ръководна научна група за 2022 – 2025 г. на проекта за климата и криосферата на WCRP (краен срок: 31 октомври)
 • Покана за номинации в Интегрирания научен ръководен комитет на SCOR за морски биосферни изследвания (краен срок: 1 ноември)
 • Кандидатствайте за финансиране на международни изследователски проекти по глобални проблеми – Предотвратяване на пандемии: ролята на взаимодействията между човека и околната среда (краен срок: 4 ноември)
 • Покана за представяне на предложения за новата приоритетна програма на DFG „Устойчивост в свързаните светове – овладяване на неуспехи, претоварване, атаки и неочакваното“ (краен срок: 5 ноември)
 1. Различни събития в рамките на организацията: