Научната комисия към ЮНЕСКО прие единодушно Препоръката за отворена наука на своята 41-ва сесия. Предстои одобрение от държавите-членки.

С пълния доклад и намесата на Международния научен съвет (ISC) по време на конференцията на ЮНЕСКО можете да се запознаете ТУК.

Международния научен съвет (ISC) ви кани на уебинара „Пандемия по време на политика: Какво научихме?“ – част от продължаващия ангажимент на организацията с учени и съвременни мислители:

  • Заглавие: Пандемия по време на политика: Какво научихме?
  • Дата: 24 ноември
  • Час: 17.00
  • В партньорство с: членове на ISC, Международна асоциация по политически науки (IPSA)
  • Регистрация ТУК.

Позиция на ISC: Науката като глобално обществено благо

Международния научен съвет (ISC) се ангажира с визията за науката като глобално обществено благо. Тя засяга начините, по които се провежда науката, как се използва и ролите, които играе в обществото. Последиците от това и неговото влияние върху отговорностите на учените, както индивидуално, така и колективно, и как те се прилагат в различните условия, в които се практикува науката, са разработени в този документ.

Не пропускайте да:

  • Кандидатствате за експертната група на Комисията относно въздействието на пандемията от COVID-19 върху равенството между половете (краен срок: 25 ноември 2021 г.)
  • Номинирате кандидати за медала Лоренц, който се присъжда на изтъкнат физик-теоретик (краен срок: 1 март 2022 г.)
  • Подадете предложение за сесията за Конгреса за устойчиви изследвания и иновации – 2022 г. (краен срок: 5 февруари 2022 г.)

Предстоящи събития: