„Рамка за глобална наука в подкрепа на устойчивото развитие и планетарното здраве, информирано за риска“ беше публикувана в началото на декември. Документът прави преглед на последните развития в науката за риска от бедствия и предоставя убедителен набор от насоки за научни изследвания и научно сътрудничество за по-холистичен и съвместен подход към разбирането и управлението на рисковете.

Настоящото десетилетие (2021 – 2030) е под мотото – науката за океаните за устойчиво развитие на ООН. Тази инициатива има за цел да осигури обща рамка, която да гарантира, че науката може напълно да подкрепи действията на държавите за устойчиво управление на океаните и за постигане на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. International Science Council и Междуправителствената океанографска комисия на ЮНЕСКО обединиха усилията си в тази посока през 2020 г., като подписаха Меморандум за разбирателство. Като част от това сътрудничество ISC допринесе с наскоро публикувания доклад „Съвместно проектиране на науката, от която се нуждаем, за Океана, който искаме“.

Възможности за кандидастване от International Science Council:

  • Изпратете предложение за документ, обучение или семинар) за Световния воден конгрес и изложение (краен срок: 31 декември)
  • Покана за номинации на експерти за редакционния съвет на базата данни за емисионните фактори на Междуправителствената група по изменение на климата (IPCC) (краен срок: 24 януари)
  • Свободна позиция: главен редактор на „Биотехнология и приложна биохимия“ – публикация, посветена на бързото публикуване на открития в науките за живота, които оказват влияние върху напредъка на биотехнологиите (краен срок: 31 януари 2022 г.)
  • Изпратете предложение за сесията на Конгреса за изследвания и иновации в областта на устойчивостта през 2022 г. (краен срок: 5 февруари)
  • Кандидатствайте за наградата Brian Barry Prize за политически науки (краен срок: 14 февруари)
  • Покана за номинации за наградата Stein Rokkan 2022 за социални науки (краен срок: 28 март)

Предстоящи събития на ISC