Вместо отказ от патент в Световната търговска организация, справедливостта на ваксините срещу Covid-19 изисква мерки с незабавен ефект върху производството и разпространението на ваксини в Глобалния юг и подобрени механизми за задължителното им лицензиране.

Ниското ниво на ваксинация срещу Covid-19 в Глобалния юг е етично неприемливо и създава риск да се удължи пандемията. Отказът от патент, който се обсъжда от 2020 г. в рамките на Световната търговска организация, няма да реши тези проблеми във ваксинационната кампания в краткосрочен план. Вместо това трябва да бъдат предприети допълнителни мерки за ускоряване на местното производство и разпространение на ваксини в страните с ниски и средни доходи (Low to Middle Income Countries – LMICs), увеличаване на инвестициите в кампании за ваксинация и улесняване на задължителното лицензиране на патенти и трансфер на ноу-хау.

Европейската федерация на академиите на науките и хуманитарните науки (ALLEA) публикува изявление, в което се оценяват правните пречки пред настоящото предложение за отказ от патент за ваксини срещу Covid-19 в рамките на Световната търговска организация. Предлагат се също така алтернативни механизми за постигане на справедливост на ваксините и ускоряване на трансфера на технологии и ноу-хау за внедряването им в тези страни.

Документът на ALLEA е изготвен от Постоянната работна група по правата на интелектуална собственост (PWGIPR), ръководена от професор Ален Строуел. Чрез своите работни групи ALLEA подпомага европейските академии на науките и хуманитарните науки в неотложните обществени, научни и научно-политически дебати и тяхното основно законодателство. Със своята работа ALLEA се стреми да гарантира, че науката и изследванията в Европа могат да служат на интересите на обществото.