Генералната асамблея на ООН прие резолюция на 2 декември, с която обявява 2022 г. за Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие, за да подчертае решаващата роля на фундаменталните науки за устойчивото развитие и техния принос за постигането на Целите за устойчиво развитие.

Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие (IYBSSD2022) ще бъде официално открита с конференция на 30 юни – 1 юли 2022 г. в централата на ЮНЕСКО в гр. Париж. Събития и дейности ще се организират по целия свят до 30 юни 2023 г.

Старт на Глобалната комисия на ISC за научни мисии за устойчивост

Политически лидери, учени и влиятелни личности създадоха Глобална комисия за мобилизиране на глобален фонд от 100 милиона долара годишно за научни мисии за устойчивост – това ще бъде ключов приоритет за ISC през следващите години. Комисията е резултат от инициативата на ISC Global Forum of Funders и доклада „Освобождаване на науката“ (Unleashing Science). Комисията от повече от двадесет високопоставени лидери ще бъде председателствана от Ирина Бокова, бивш генерален директор на ЮНЕСКО, и Хелън Кларк, бивш министър-председател на Нова Зеландия и бивш администратор на Програмата за развитие на ООН.

Докладът „Освобождаване на науката“ призовава за амбициозен подход – съгласувани усилия за създаване на практични знания чрез определен брой научни мисии за устойчивост в критичните области на храната (Eating Adequate, Healthy Diets Without Consuming Nature’s Bounty), енергията и климата (Shifting to Clean Energy While Restoring a Safe Climate), здравето и благосъстоянието (Being Whole and Well in Body, Mind and Nature), водата (Replenishing Nature’s Reservoirs to Provide Enough Clean Water for All) и градските райони (Thriving in Places While Stewarding the Natural Environment). Мисиите следва да са готови до три години.

Публикуване на доклад на Комитета за свобода и отговорност в науката на ISC (CFRS) на тема “Съвременна перспектива относно свободното и отговорно практикуване на науката в 21 век”

Поръчан от ISC и изготвен от група експерти от цял ​​свят, този знаков документ разглежда настоящите заплахи за науката и предлага ключови действия за учени, изследователски институции, научни организации, частния сектор и правителствата за борба с предизвикателствата пред свободната и отговорна наука през 21 век.

Във време, когато науката е от първостепенно значение за обществото, учените са все по-застрашени от атаки срещу ценностите на науката и от отделни случаи на дискриминация, тормоз или ограничаване на движението. Настоящите глобални извънредни ситуации като изменението на климата и пандемията от Ковид-19 показаха решаващата роля, която свободната и отговорна наука може да играе за опазването на благосъстоянието на хората и околната среда, както и опасностите от неспазването на тези принципи. В същото време текущото социално, политическо и технологично развитие поставя уникални и широкообхватни предизвикателства за учените, включително тревоги от икономически шпионаж и употреба за военни цели на новите технологии. Публикуваният документ изследва тези предизвикателства и предлага навременна перспектива за това какво трябва да се направи, за да се защити свободното и отговорно практикуване на науката в съвременното общество.

Публикуван е планът за действие на ISC за периода 2022 – 2024 г. „Наука и общество в преход”

Научни приоритети на ISC за периода 2022 – 2024 г.:

  • Област 1: Глобална устойчивост
  • Област 2: Сближаване на науката и технологиите в цифровата ера
  • Област 3: Науката в политиката и обществения дискурс
  • Област 4: Промяна на практиките в науката и научните системи
  • Област 5: Свобода и отговорност в науката

Организационни приоритети на ISC за периода 2022 – 2024 г.:

  • По-ефективно обвързване с членовете
  • Разширяване на членския състав
  • Увеличаване на видимостта и влиянието на ISC
  • Ускоряване на мобилизацията на ресурси
  • Отговорност/ отчетност