Според експерти, съветващи Европейската комисия, съществуват научни основания за въвеждане на животоспасяващи скринингови програми в държавите-членки на ЕС, както за рак на белия дроб, така и за рак на простатата. Това е възможно да се случи преди очакваната актуализация на насоките на Съвета за скрининг на рак.

В изчерпателен преглед на данните, SAPEA – част от Механизма за научни съвети на Комисията, също оценява подобренията на съществуващите програми за скрининг на няколко вида рак, като този на маточната шийка, гърдата и колоректален рак. Те засягат новите технологии, разширяването на възрастовия диапазон на скрининга и оптимизирането на начина, по който хората се подлагат на скрининг в зависимост от възрастта, пола и предишните резултати от теста.

Заключенията от този преглед са:

  • Отчетен е бърз напредък в минимално инвазивните, нови технологии за скрининг за откриване на рак на ранен етап. Например, нараства интересът към използването на кръвни тестове за „течна биопсия“ за откриване на множество различни видове рак от една и съща проба. Те все още не са внедрени, но се развиват бързо и трябва да сме готови да ги прилагаме.
  • Клиничните изпитвания са ценни, но не могат да ни кажат какво точно ще се случи, когато в реалния свят се приложи национална програма за скрининг. Така че всяка нова програма трябва да се въвежда постепенно, като се използват малки местни пилотни проекти.
  • ЕС има съществена роля в подкрепата на кампании за повишаване на обществената осведоменост и в създаването на широкомащабни биобанки за подобряване на бъдещите изследвания.
  • След като дадена програма се изпълнява, тя трябва непрекъснато да бъде наблюдавана и коригирана, за да се поддържа качеството й. Стандартите, насоките и критериите за скрининг следва да се актуализират непрекъснато, за да се възползват от нововъзникващите данни и новите технологии, като ЕС има роля в координирането на този процес. Това също така ще позволи на държавите да споделят опит и информация и да оптимизират използването на ресурсите.
  • Междувременно предлагането на опортюнистични скринингови тестове извън организирани програми и на хора без симптоми води до лошо качество и неравен достъп. Това трябва да се избягва.

Водещи експерти по рака от цял ​​свят обсъдиха най-новия научен напредък в серия от три целодневни научни срещи, проведени в края на 2021 г., ръководени съвместно от професорите Ребека Фицджералд (Университета в Кеймбридж) и Хари де Конинг (Erasmus MC Medical Center, Ротердам), под егидата на Федерацията на европейските медицински академии (FEAM), една от петте академични мрежи, които съставляват SAPEA.

Професор Фицджералд, съпредседател на проекта SAPEA, казва: „Организираните програми за скрининг на рак спасяват животи. Колкото по-рано се диагностицира ракът, толкова по-големи са шансовете за успешното му и лесно лечение. Въпреки че много европейски страни вече имат програми за скрининг за рак на маточната шийка, гърдата и колоректален рак, последните данни показват някои начини, по които тези съществуващи скринингови програми могат да бъдат подобрени. Също така те насочват учените към въвеждане на нови програми за скрининг за рак на белия дроб и простатата“.

Повечето здравни политики, включително програмите за скрининг на рак, се ръководят от отделни държави-членки на ЕС. Но ЕС има роля в координирането и насърчаването на най-добрите практики, включително чрез насоките, договорени от Съвета през 2017 г. и които трябва да бъдат актуализирани по-късно през 2022 г.

Докладът за преглед на данните на SAPEA, заедно с подкрепящите рецензии и документи и научното становище на групата на главните научни съветници могат да бъдат разгледани тук.