По повод Международния ден на математиката #idm314, International Science Council кани всички свои членове да се присъединят към честванията и да разгледат новия наръчник на ЮНЕСКО „Математици в действие“.

В рамките на проекта на ISC за дефиниране и класификация на опасностите и в сътрудничество с офиса на ООН за намаляване риска от бедствия и Мрежата за действие относно непредвидени рискове и екстремни събития е разработена информационно-аналитична бележка относно оценките на риска за климата и стратегиите за адаптиране. В нея се твърди, че стратегиите, които се фокусират изключително върху ясно идентифицирани рискове за отделните нации и сектори, са недостатъчни за справяне със системни рискове като изменение на климата или глобална пандемия.

През последните няколко години се наблюдава експлозивен ръст в използването на препринтове и свързани сървъри за предпечат от големи части от научната общност. Най-новият периодичен документ на ISC в рамките на проекта „Бъдещето на научното публикуване“ разглежда историята на предпечата, неговите предимства и потенциални недостатъци. Той завършва с някои препоръки за това как нарастващото публикуване на предпечатни публикации трябва да се третира в академичните среди и промените в културните норми, до които това води. Екипът на проекта планира редица онлайн събития за обсъждане на предпечатни материали и други навременни въпроси за научно публикуване.

Възможности за кандидатстване:

  • Кандидатстване за Най-новите технологии в химията 2022 (краен срок: 31 март)
  • Споделете своите виждания за потенциалната МЕждународна полярна година 2032 – 2033 (краен срок: 31 март)
  • Кандидатствайте за Иберийско космическо лятно училище (краен срок: 8 април)
  • Кандидатстване за презентации и постери за SciDataCon 2022 като част от International Data Week 2022 (краен срок: 25 април)
  • Изпратете доклад на специална тема “Chatbots and COVID-19″ (краен срок: 30 април)
  • Присъединете се към световната дигитална платформа за емигранти от Шри Ланка за засилване на сътрудничеството и работата в мрежа (продължава)

Събития в рамките на организациите-членки на ISC: