Международната междуакадемична мрежа – InterAcademy Partnership (IAP) публикува документ, с който призовава всички страни да си сътрудничат, да използват и споделят научно-базирана информация в борбата срещу пандемията Covid-19.

Днес, под шапката на InterAcademy Partnership (IAP), 140 медицински, научни и инженерни академии от цял ​​свят призовават научните и политически общности да се обединят, за да помогнат за контрола на разпространението на инфекцията. Целта на IAP е да насърчи по-бързото и ефикасно използване на научните изследвания и резултатите от тях за глобалното обществено благо.

В академиите, които са членки на IAP, работят повече от 30 000 водещи учени, инженери и медици от над 100 страни. В документа, с който те декларират своето становище, се набляга на това, че трябва да се действа колективно, тъй като усилията в световен мащаб са от съществено значение за смекчаване на разпространението на коронавирусната инфекция. Като си сътрудничат, държавите трябва да се уверят, че лидерите в общественото здравеопазване и правителствата работят заедно и планирането се осъществява в световен мащаб. Правителствата трябва да използват най-добрите научни доказателства, за да засилят своето здравеопазване и да смекчат социално-икономическото въздействие на кризата COVID-19. И накрая IAP препоръчва бързи и координирани действия за подкрепа на региони с по-слаби рамки за обществено здравеопазване и здравни системи, като Африка, които все още не са регистрирали широко разпространена коронавирусна инфекция.

„IAP действа чрез своята мрежа от глобални академии, включително и със Световната младежка академия (Global Young Academy), за да даде възможност на учените в развиващите се страни да използват международни научни доказателства, за да съветват своите собствени политици и граждани“, казва Масреша Фетене, зам.-председател по политика на IAP.

Документът е достъпен онлайн тук и е подписан от членовете на Управителния комитет на InterAcademy Partnership.

IAP Covid Communique