COVID-19 се разпространи из целия свят, като засегна пряко милиони души и засили предизвикателствата пред развитието в много страни. Но докато на много места пандемията доведе обществото до ниво на разцепление, което рядко се е срещало преди, при други ситуацията може да се сравни със загубите, преживени по време на скорошни големи бедствия. Всяка криза е различна, разбира се, и тази със сигурност не е като никоя друга. Независимо от това, би било неразумно да не признаем уроците, които могат да се извлекат от други бедствия, случвали се преди.

Затова като част от ангажимента на Британската академията да демонстрира стойността и значението на хуманитарните и социалните науки в отговор на настоящата пандемия, тя публикува първия си брифинг в нова поредица, посветена на COVID-19. В него подробно се описват осем примера за бедствия и възстановяването от тях, от които можем да почерпим опит при справянето с последствията от COVID-19.

Основната задача на създателите на този документ е да се разясни как да се управляват дългосрочните последици от пандемията в страните с ниски и средни доходи (LMIC). При тях се наблюдава комбинация от по-широко разпространена бедност и структурно по-слаб капацитет за финансова подкрепа. От голямо значение при тях е подкрепата за възстановяване на поминъка и благосъстоянието на хората. Целта тук е да се насърчи по-дългосрочното, интегрирано мислене и планиране, да се създадат пътища, които да ги изведат от пандемията и които по-ефективно да подкрепят възстановяването.

Материалите са събрани от изследователската работа на учени в Латинска Америка, Карибите, Източна Африка и Южна Азия и са организирани в четири основни раздела: Управление на продължителна криза; Планиране на сложност; Определяне на приоритети за възстановяване; и Изграждане на капацитет.

С документа може да се запознаете ТУК.