Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски връчи почетен знак „Марин Дринов“ на проф. д-р Костадин  Иванов на церемония, която се спроведе в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ-БАН) на 13 юли.

Отличието на БАН проф. д-р  Костадин Иванов получава за високи научни постижения и за значим принос при сътрудничеството на ИЯИЯЕ-БАН с Пенсилванския държавен университет (PSU) и Държавния университет на Северна Каролина (NCSU NCSU) САЩ. Наградата е признание за значимия принос на проф. д-р Костадин Иванов в изследователската работа на ИЯИЯЕ-БАН.

Проф. Костадин Иванов е един от най-успешно работещите в чужбина българи, започнали своята научна кариера в ИЯИЯЕ-БАН. Той работи в Пенсилванския държавен университет (PSU), а от 2015 г. досега – в Държавния университет на Северна Каролина (NCSU) като ръководител на Департамента по ядрена енергетика. Работата му включва изследвания и обучение на кадри в областта на реакторната физика, реакторната динамика, реакторната безопасност и развитието на софтуер за моделиране на процеси в реакторни системи. Има над 325 публикации в реферирани списания и proceedings, с над 1600 цитирания и h-index 21 (WoS).

Проф. Иванов има ползотворно сътрудничество с БАН в областта на реакторната физика и свързаните мулти-физични пресмятания за анализ на реакторната динамика и безопасност.