Демонстрационен речен кораб, задвижван с водород и слънчева енергия, е разработен в рамките на първите за България мултидисциплинарни проекти с участието на индустрията, местната власт и бизнеса. Проектът е реализиран по Национална научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)” от изследователски екип на Русенския университет „Ангел Кънчев“, с участието на учени от БАН и Технически университет – София.

HydRUforce е демонстрационен плавателен съд с хибридно задвижване на база слънчева енергия – батерия – водородна горивна клетка и е с нулеви въглеродни емисии. С реализацията на проекта българските учени се включват в изследванията за използване на нисковъглеродната енергия във вътрешния воден транспорт на Европа.

За корпус на плавателния съд е използван понтон със соларен покрив. Всички системи за управлението и задвижването му, както и тяхната конструктивна интеграция, са проектирани и изградени по ННП „ЕПЛЮС“. Съществена иновация при създаването на кораба е комбинирането на енергия за неговото задвижване както от  слънчеви панели, така и от водородна горивна клетка.

Демонстрационният плавателен съд може да да превозва до 12 пътници на борда /вкл. екипажа/ при скорост на плаване 5-7 km/h срещу течението и 12-14 km/h по течението на реката. Корабът е дълъг 10 метра и половина и тежи три тона и половина. Задвижването му се осигурява от два електродвигателя, като всеки електродвигател е свързан към група акумулатори. Допълнително за удължаване на обхвата на плавателността са свързани и две водородни горивни клетки, като водородът за горивните клетки се осигурява от специални 10- литрови бутилки. На покрива на плавателния съд са монтирани слънчеви панели, които позволяват да се ползва енергията на слънцето за дозареждане на батериите.

Възможностите на иновативния плавателен съд HydRUforce бяха тествани по време на демонстрационно плаване в акваторията на р. Дунав край  Силистра. Предстои през 2022 г. корабът да бъде узаконен, като междувременно учените ще продължат работата си по тестовите изпитания и оценка за практическата му пригодност, енергийна и икономическа ефективност.

Ръководител на проекта за създаване на демонстрационния плавателен съд е проф. Велизара Пенчева от РУ „Ангел Кънчев“.

В рамките на Национална научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)” български изследователи работят  по проекти за съхранение на енергия от възобновяеми енергийни източници, ефективни методи за улавяне и оползотворяване на въглероден диоксид и възможности за приложението на водорода в транспорта. Учените разработват системите на демонстрационен тролейбус с хибриден удължител на пробега „батерия-горивна клетка“, който да се движи по мрежата на градския транспорт в София и е иновация, която не е позната в света. Сред разработките е и  технологична схема за елиминиране на основните замърсители от отпадъчни потоци води за полупромишленото производство на микроводорасли. Сред научните постижения са също положителен електрод за литиево-йонна батерия с нова структура; зеолитни адсорбенти за улавяне на въглероден диоксид, получени от отпадни въглищни пепели; фотосинтезиращи биогоривни елементи с използване на висши водни растения.

Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“  (ЕПЛЮС) е финансирана от Министерството на образованието и науката.