На 15.12.2021 доц. Георги Анчев от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН показа тунела на Големия адронен колайдер (LHC) и разказа за екперимента TOTEM/PPS.

ЦЕРН ( CERN от френски Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) е Европейската организация за ядрени изследвания и представлява най-голямата в света лаборатория по физика на елементарните частици. България се присъединява към ЦЕРН през 1999г.

TOTEM е един от новите експерименти, разположени в тунела на Големия адронен колайдер. Неговата програма включва  изследване на еластичните и нееластични сечения на взаимодействие на елементарни частици при високи енергии /The ‘Total, elastic and diffractive cross-section measurement/.
Виртуалното посещение е достъпно в youtube на този адрес: https://youtu.be/yPHUcPgu7dU