Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) към Българска академия на науките (БАН) установява традиция в провеждането на Младежка научна сесия „Биомедицина и качество на живот“ на всеки две години. Научната сесия ще се проведе за трети пореден път, онлайн, на 2-3 декември 2021 г.

Основен организатор на събитието е ИБФБМИ – БАН, с любезното съдействие на Съюза на учените в България, кариерния център ScienceUp и фирмите Аквахим АД и ФОТ ООД.

Младежката научна сесия ще се проведе в шест тематични направления в областта на биомедицината:

  • Биоматериали, клетъчно и тъканно инженерство
  • Биологични мембрани и биомакромолекули
  • Молекулна и клетъчна биофизика
  • Биомедицинско инженерство
  • Биоинформатика
  • Възбудими структури и двигателна дейност

Гост-лектори в Младежката научна сесия ще бъдат изявени учени, работещи в полето на биомедицината и качеството на живот: проф. дфн Пламен Иванов от Бостънския университет, САЩ; проф. д-р Румяна Бакалова от Университета на Нагасаки, Япония; проф. д-р Румяна Димова от Института Макс Планк, Германия; доц. д-р Неус Габарела, Университет на Лерида, Испания; проф. д-р Красимира Цанева-Атанасова от Университета на Ексетър, Англия; д-р Рафаеле Гравина от Университета на Калабрия, Италия; проф. д-р Анела Иванова от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България, както и докторант Деяна Иванова от Кралския колеж, Лондон, Англия.

В научната сесия ще вземат участие и някои от най-вдъхновяващите лектори в областта на комуникацията на науката с обществото и медиите, предприемачеството в науката и кариерното развитие като доц. д-р Владимир Божилов, Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и отдел „Връзки с обществеността“ към Фонд „Научни изследвания“; д-р Никола Кереков, платформата „Ratio“; д-р Жюстин Томс, Нов български университет и Милена Петкова, фондация Карол.

Доц. д-р Вася Атанасова от ИБФБМИ – БАН ще представи пред аудиторията визията и мисията на Научната инфраструктура за иновативни изследвания на биомолекули, биомембрани и биосигнали (БиоММС), която предстои да бъде изградена в партньорство с Института по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ и Института по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“ към БАН в рамките на Националната пътна карта за научни инфраструктури.

В Третата младежка научна сесия „Биомедицина и качество на живот“ ще участват над 30 млади учени, които ще представят устно своите научни изследвания. За събитието са се регистрирали и над 80 слушатели.