Тържественото честване на 65-годишнината от създаването на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей (ИЕМПАМ) на Българската академия на науките се състоя на 29 ноември 2018 г. в зала „Проф. Марин Дринов“.

Директорът на института проф. Светлозара Петкова произнесе празнично слово, в което представи историята на ИЕМПАМ като приемник на Института по експериментална морфология и антропология с музей и Института по експериментална патология и паразитология. Тя акцентира върху фундаменталните и научно-приложни изследвания на учените и специалистите от института, работещи в областта на хуманната и ветеринарната медицина (морфология, клетъчна биология, патология и антропология) със съществена роля при решаване на важни здравни и демографски проблеми.

Проф. Петкова изтъкна значението и ролята на Националния антропологичен музей (НАМ) като уникална културна и научна институция, която работи за популяризирането на антропологичните знания и утвърждаването на антропологията в България и допринася за повишаване интереса към културно-историческото наследство и националната памет.

По повод 65-годишнината от създаването на ИЕМПАМ-БАН и за значимия му принос за формирането на научния потенциал в областта на експерименталната морфология, патология и антропология в Република България, на Директора на института бе връчен плакет „Св. Св. Кирил и Методий“ от името на Президента Румен Радев. С почетни грамоти бяха наградени утвърдени и млади учени със значителен управленчески, научен и финансов принос за ИЕМПАМ-БАН.

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски подчерта ролята на института, като водеща научна институция при осъществяването на съвременна научно-изследователска, образователна и експертна дейност в областта на клетъчната морфология и патология, антропологията и музейното дело. Н. Пр. д-р Наргиз Гурбанова, извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан в Република България, поздрави учените от ИЕМПАМ и потвърди намеренията на Азербайджанската национална академия на науките за бъдещо сътрудничество със специалистите от института. Проф. Станислав Станилов, член на парламентарната комисия по образованието и науката, приветства научната колегия от името на парламентарните комисии по образованието и науката и по културата и медиите. Поздравителен адрес бе връчен и от министъра на образованието на науката Красимир Вълчев.

Програмата на честването вкючи и изпълнение на вокална група „Радиодеца“ към Българското национално радио с диригент Илиана Тодорова, както и временната постерна изложба „Болести и лечение през вековете“ на Националния антропологичен музей. Директори на институти на БАН и на музеи от цялата страна, декани на факултети и ръководители на катедри, настоящи и бивши служители на ИЕМПАМ-БАН уважиха празника.