Views Navigation

Event Views Navigation

Today

КАТАЛИЗ ЗА ПРЕХОД КЪМ ЗЕЛЕНА ЕВРОПА – Обучителен семинар

Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ ул. «Акад. Георги Бончев», блок 10

КАТАЛИЗ ЗА ПРЕХОД КЪМ ЗЕЛЕНА ЕВРОПА – Обучителен семинар за усъвършенстване на промишления катализ чрез синергия на научни експерименти и суперкомпютърни симулации   Четиридневен международен семинар, посветен на ключовата роля на катализа в процесите на преобразуване на енергия и материали, ще бъде проведен в Конферентната зала на ИЕЕС-БАН от понеделник, 21 ноември. Водещи учени-експерти от Европа и Америка ще изнесат обучителни лекции върху актуални теми, насочени към обвързването на фундаментални научни изследвания по катализ със съвременни изчислителни техники като важен подход за осъществяване на значим напредък в академичното и индустриалното развитие на зелени технологии. Събитието се организира съвместно от Българската академия на науките (БАН), ЦК ХИТМОБИЛ към ИЕЕС-БАН, Софийски университет „Св. Климент Охридски“  (СУ), и STFC Daresbury Laboratory, Великобритания и Сдружение „Национален център за суперкомпютърни [...]

БАН подписва рамково споразумение за сътрудничество с Медицински университет – Варна

Българска академия на науките

Рамково споразумение за сътрудничество в областта на научно-изследователската, образователната и иновационната дейност между Българската академия на науките и Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна ще подпишат на 24 ноември в БАН акад. Юлиан Ревалски и проф. д-р Валентин Игнатов.

Конференция с международно участие “Migration, cultural diversity and life prospects under conditions of global crisis”

Хибридно събитие, което ще се проведе в хотел Анел, гр. София, бул. Тодор Александров №14 (близо до метростанция „Опълченска“), с възможност за онлайн участие.

Форумът е отворен за дискусия на широк кръг проблеми и за търсене на решения с интердисциплинарен подход. Докладите и обсъжданията може да включват, но не се свеждат единствено до следните теми: Емиграция и мобилност: възможности и предизвикателства; Имиграция: перспективи за бежанци и страни-домакини; Вътрешна миграция в условия на криза; Етнокултно разнообразие и идентичност; Жизнено планиране и жизнени перспективи в кризисни условия; Психологически детерминанти на миграционните нагласи и поведение. Работен език на конференцията е английски език. Каним всички желаещи да участват да попълнят Форма за регистрация с резюме (Registration and Abstract Form) на адрес: https://docs.google.com/document/d/11GABfPK5I76xFfQdcP37rpUNC3FMuoXz/edit?usp=sharing&ouid=102464435345802197482&rtpof=true&sd=true Важни дати: Срок за подаване на Формата за регистрация с резюме – 15 септември 2022 г. Срок за потвърждение на одобрение на резюмето – 15 октомври 2022 г. Срок за подаване [...]

Откриване на лаборатория „Виртуална история на българската литература (ІХ-ХХІ в.)“ в Института за литература при БАН

бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17

На 29 ноември 2022 г. от 13.30 часа в сградата на Института за литература (ИЛ) на бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17 председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски ще открие лабораторията „Виртуална история на българската литература (ІХ-ХХІ в.)“. Лабораторията се изгражда през последните пет месеца в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Институтът за литература е партньор по проекта, който се изпълнява от консорциум от дванадесет водещи образователни и научни организации. Дейността им е ориентирана към управлението и опазването на българското културно наследство, управлението на защитени местности и опазването на околната среда, развитието на [...]

Представяне на сборника “История, памет, промяна“

зала "Проф. Марин Дринов"

Сборник “История, памет, промяна“ в чест на проф. Ангел Димитров ще бъде представен на 29 ноември (вторник) от 17:30 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките. Книгата е събрала студии и статии на представители на различни поколения изследователи. Основното ядро текстове са посветени на проблеми на възрожденската епоха и на широкото поле на националния въпрос. Фактологични приноси и теоретизации очертават многообразието на подходи към миналото. Сборникът ще бъде представен от доц. Елена Костова и доц. Антоанета Кирилова от Института за исторически изследвания – БАН, доц. Михаил Груев от ДА “Архиви“ и Тони Николов – главен редактор на Портал Култура и списание. „Култура“.

Национална кръгла маса с международно участие „Културно-историческото наследство в Западните Балкани – актуални проблеми“

Античния културно-комуникационен комплекс „Сердика“ пл. „Независимост“ № 1

Национална кръгла маса с международно участие „Културно-историческото наследство в Западните Балкани – актуални проблеми“ ще се проведе на 30 ноември 2022 г. от 9:30 ч. в Античния културно-комуникационен комплекс „Сердика“, зала 1, подкуполно пространство на зона „Ларго“, пл. „Независимост“ № 1. Организатор на форума е Институтът за исторически изследвания към БАН. В него ще вземат участие учени от Българската академия на науките, университети в България и Централна и Югоизточна Европа, ДА „Архиви“ и др. Кръглата маса е по проект към Фонд „Научни изследвания“ – МОН № КП -06-Н30/5 „Българите в Западните Балкани (100 години преди и след Ньой)“. Част от събитието е и представяне на изложба: „Българите в Западните Балкани (100 години преди и след Ньой)“. Програма

50 г. Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

зала "Проф. Марин Дринов"

  Тържествено събрание, посветено на 50-ата годишнина от основаването на  Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика ще се проведе на 30.11.2022 г. от 11:00 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. По повод юбилея е открита и изложба в галерия „Академика“, БАН, посветена на научните постижения на ИЯИЯЕ. Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика се отделя от Физическия институт на БАН през 1972 година в резултат на нарасналата в този момент стопанско-икономическо роля на ядрените технологии у нас. През годините в Института работят едни  от  най-изявените български учени - физици,  инженери,  математици,  химици  и  биолози. От създаването си до днес ИЯИЯЕ е сред водещите академични институции у нас по брой на публикации и цитирания, което е определящо за приноса му научните достижения на [...]

Девета научна сесия на Ученическия институт на БАН

зала "Проф. Марин Дринов"

  Деветата научна сесия на Ученическия институт на БАН ще бъде открита на 2 декември от 10:00 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“. За участие в националния научен форум са постъпили над 50 проекта на ученици от 15 града в страната. Тази година научната сесия, организирана от Ученическия институт на БАН, ще се проведе на 2 и 3 декември в зала „Проф. Марин Дринов“, ул. „15 ноември, № 1. Програма за 2 декември. Програма за 3 декември.

Представяне на изданието „Българският Северозапад: минало и съвременност“

Регионален исторически музей - Монтана

На 2 декември 2022 г. от 11.00 часа в eкспозиционната зала на Регионалния исторически музей в гр. Монтана ще бъде представен новият сборник „Българският Северозапад: минало и съвременност“ (съставител и редактор чл.-кор. проф. дин Александър Костов). Книгата е поредното издание на филиала на Института за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ–БАН) в гр. Монтана. Сборникът включва резултати от проучвания, представени на проведената на 10 юни 2022 г.  научна конференция, организирана от филиала на ИБЦТ–БАН и Регионалния център при БАН в гр. Монтана, съвместно с Община Монтана, Регионалния исторически музей и Държавeн Архив - Монтана.

Премиера на книгата на доц. Елка Трайкова “Литературноисторически и критически сюжети”

Американски център на Столична библиотека

Покана за премиера от Издателския център “Боян Пенев” на Института за литература На 6 декември 2022 г. от 18:00 ч. в Американския център на Столична библиотека ще се състои премиера на книгата на доц. Елка Трайкова “Литературноисторически и критически сюжети”. Книгата ще представят директорът на Института за литература доц. Пенка Ватова и доц. Мариета Иванова-Гиргинова.

Премиера на книги с литературни анкети

галерия ПОРТ А

На 9 декември (петък) от 18.30 ч. в галерия ПОРТ А ще се състои среща с Ани Илков, Едвин Сугарев и Владимир Левчев. Тримата поети ще се съберат за обща премиера на книгите с литературни анкети, които гл.ас. д-р Боряна Владимирова от Института за литература провежда с всеки от авторите. Книгите носят заглавията: “Сеч и меланхолия” (разговори с А. Илков), “Въглени и звезди” (разговори с Е. Сугарев) и “Животът - спомен за сън” (разговори с Вл. Левчев). В галерията ще бъдат изложени творби на починалия през 2015 г. художник карикатурист и плакатист на Народния театър Стефан Десподов. Със съвместното събитие анкетираните творци желаят да почетат паметта на своя близък приятел.

“Историческата наука в съвременния свят“

зала "Проф. Марин Дринов"

Институтът за исторически изследвания ще отбележи 75 години от своето създаване с конференция „Историческата наука в съвременния свят“, която ще се проведе на 16 декември 2022 г. от 10:00 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките. Тържественото събитие ще бъде открито от директора на Института проф. Даниел Вачков. Идеята е да се отбележи приемствеността между различните поколения историци и да се разкрие визията на младите изследователи за бъдещето на историческата наука. В конференцията ще вземат участие: гл. ас. д-р Страхил Панайотов, гл. ас. д-р Деница Петрова, гл. ас. д-р Константин Голев, гл. ас. д-р Кръстьо Йорданов, гл. ас. д-р Стефан Димитров, ас. д-р Анелия Стоянова, ас. д-р Александър Стоянов, гл. ас. д-р Ивайло Найденов, гл. ас. д-р Чавдар Ветов, гл. [...]

Изложба – представяне “ТРОIА на Патер  Апалилуна

Национален антропологичен музей към ИЕМПАМ - БАН София, бул.”Цариградско шосе” 73 

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с Национален антропологичен музей ви кани на изложба - представяне “ТРОIА на Патер  Апалилуна”, с автор Никола де Зеко. Книгата “ТРОIА на Патер Апалилуна” на Никола де Зеко рисува картини и разказва за събития през периода от 3500 г. пр. Хр., до късната Античност и началото на Средновековието (VI-VII в. сл. Хр.). Троянската война е представена чрез троянските герои и техните съюзници, с имената им от Омировата ИЛИАДА, както и чрез лидерите на петте легиона, защитавали града. Историческата приказка “ТРОIА на Патер Апалилуна” проследява и пътя на Антенор от Троя, предвождал след войната част от пафлагонците от Анатолия към земите на днешна Италия. Интересът на автора към античната история възниква в детството и прераства, заедно с пътуванията му [...]

Академичен семинар „Актуални проблеми на науката“

зала "Проф. Марин Дринов"

Лекция на тема „Водата като течност“ ще представи акад. Христо Цветанов на 19 януари от 15:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. Лекцията е част от академичния семинар  „Актуални проблеми на науката“ на Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН. Резюме на лекцията и биографична справка за акад. Цветанов може да видите тук.

Националният природонаучен музей при БАН отбелязва 60 години от основаването на Геолого-географския факултет на Софийския университет

зала Левентис на НПМ-БАН

                                      Националният природонаучен музей при БАН ще бъде домакин на серия научнопопулярни лекции на палеонтологични теми, представени от палеонтолози, възпитаници на Геолого-географския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Заповядайте на 20 януари 2023 г., от 14 часа, в зала Левентис на НПМ-БАН. Лекциите ще запознаят публиката с актуални изследвания в сферата на палеонтологията на гръбначните животни, осъществявани както в България, така и в чужбина от български учени и техните колеги. ПРОГРАМА Водещ на събитието: гл. ас. д-р Дочо Дочев, палеонтолог в ГГФ на СУ > > Късномиоценската хипарионова фауна на България | гл. ас. д-р Латинка Христова, палеонтолог в отдел „Палеонтология и минералогия“ на НПМ–БАН [...]

Представяне на новия сайт на архивите и на първи цифровизирани теренни киноленти в музикално-фолклорния архив на ИИИзк

зала "Проф. Марин Дринов"

Представяне на новия сайт на архивите и на първи цифровизирани теренни киноленти в музикално-фолкорния архив на ИИИзк ще бъде направено от екипа на проекта „Културното наследство в архивите на Института за изследване на изкуствата: интерактивна карта на изкуствата в България“. Демонстрациите ще бъдат в рамките на заключителното заседание на семинара „Изкуствознание, архиви и интернет: история и перспективи“, което ще се проведе на 27 януари 2023 г. (петък) в 17.00 в Големия салон на БАН (ул. „15 ноември“ № 1). Проектът „Културното наследство в архивите на Института за изследване на изкуствата: интерактивна карта на изкуствата в България“ е част от по-мащабния „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“,  финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, приоритетна [...]

Годишна конференция на Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО) – БАН на тема: „Устойчивост на критичната инфраструктура – изследвания и технологии”

зала "Акад. Иван Евстр. Гешов" (207)

Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО) към Българска академия на науките, организира Годишна конференция на ЦИНСО-БАН на тема: „Устойчивост на критичната инфраструктура – изследвания и технологии”. Настоящото събитие ще се проведе с основен фокус върху предизвикателства, пред които сме изправени в светлината на актуалните геополитически събития и приетите приоритети на ЕС за устойчивост на критичната инфраструктура, като конференцията ще отбележи и 20 години от създаването на Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО) – БАН. На 31 януари 2023г. в Българската академия на науките, ще се проведе кръгла маса, на тема: Предизвикателства, произтичащи от новата  Директива (PE-CONS 51/22) относно устойчивостта на критични субекти, отмяната на Директива 2008/114/ЕО на ЕС и Препоръките на ЕС (15623/22) за координиран подход в целия [...]

Изложбата „От жълъд до вековно дърво“ гостува на Националния природонаучен музей 

Зала Левентис | НПМ-БАН

Специална програма: само на 4 февруари 2023, събота, от 10:30 часа, в зала Левентис организаторите ще представят образователни игри за деца с магнити, мемори карти, пъзели и книжката „В сенките на странджанските гори”. Изложбата „От жълъд до вековно дърво“ представя красотата и биоразнообразието в горите на Странджа като поставя акцент върху необходимостта от тяхното опазване. Със снимки на растения и животни, характерни за планината, е представена гората като съобщество на дървета, храсти, тревисти растения и животни и взаимовръзката между тях. Включена е кратка информация за лесното разпознаването на различните видове дъбове в природата, според разликите във формата и големината на листата им и техните жълъди. За малките природолюбители най-интересен е интерактивният модул с макет на странджански дъб. Изложбата е създадена по проект, финансиран от [...]

Научна конференция „150 години безсмъртие: Васил Левски, революцията и бъдещият свят“

Заседателна зала № 1, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“

Научна конференция „150 години безсмъртие: Васил Левски, революцията и бъдещият свят“ ще се проведе на 6 февруари 2023 г. от 9:30 ч. в Заседателна зала № 1, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“. Организатори на форума са Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките и СУ „Св. Климент Охридски“. Конференцията цели да събере утвърдени учени и водещи млади специалисти, които да представят и дискутират различни аспекти от живота и делото на Васил Левски в контекста на европейското политическо мислене през ХIХ в. и на българското националноосвободително движение през 60-те и 70-те години на ХІХ в. ПРОГРАМА Събитието е част от Националната програма за отбелязване на 150 години от гибелта на Васил Левски под патронажа на Президента на Република България. [...]

Първа копка на лабораторен комплекс в кампус „Гео Милев“

ул. "Акад. Георги Бончев" - Институт по оптически материали и технологии, блок 109

На 8 февруари 2023 г. от 13:00 часа ще започне церемонията Първа копка на Лабораторния комплекс в кампус „Гео Милев“, намиращ се на територията на Българската академия на науките – IV-ти километър. Тя включва  символична „първа копка“ на ул. „Акад. Г. Бончев“ пред блок 29, който ще бъде реновиран, и кафе брифинг във фоайето на Института по оптически материали и технологии в блок 109. В кафе брифинга ще вземат участие проф. Пламен Стефанов - ръководител на кампуса, акад. Константин Хаджииванов - председател на Управителния съвет на проекта, по който се изгражда научноизследователският комплекс, и представител на строителната организация – изпълнител на ремонта. Кампус „Гео Милев“ е част от Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии. Това е най-големият по капацитет и концентрация [...]

Изложба на орхидеи в Ботаническата градина на БАН

Ботаническа градина на БАН ул. Околовръстен път № 22,, София, Bulgaria

Сбирката от орхидеи показва разнообразието от форми и багри, красотата на естествените природни видове, както и на създадени от селекционерите популярни хибриди. От 11 до 25 февруари включително Ботаническата градина на БАН е отворена за посетители всеки ден от 10 до 17 ч. (вход до 16 ч.), след това, до 11 март – в постоянното приемно време, вторник-събота, от 10 до 16 ч. Беседи за орхидеите от доцент Петрова на 11.02. от 14 ч.; на 12, 18, 19. 02. – от 11 и 14 ч.

Тържествено отбелязване на празника Успение на св. Кирил (с представяне на научния сборник „А на жената бяха дадени крила“)

музей „Земята и хората“

През юбилейната за КМНЦ 2023 г. Центърът отбелязва 1160 години от създаването на славянската писменост, 110 години от учредяването на Климентовата комисия и 60 години от възстановяването на Кирило-Методиевската комисия. Тържественото ознаменуване на празника Успение на св. Кирил е първото от поредица научни и културни инициативи, с които КМНЦ чества тези юбилеи. Център на събитието е представянето на научния сборник „А на жената бяха дадени крила“. Сборникът се отпечатва в рамките на мащабния проект „Наследство.бг“ като специално издание на авторитетното реферирано списание на КМНЦ „Palaeobulgarica“ в чест на проф. дфн Светлина Николова – един от доайените на съвременната старобългаристика и дългогодишен директор на КМНЦ. Книгата отразява съвременното състояние на изследванията на  културното наследство на славянското Средновековие и неговите съвременни отражения. Част от тържеството ще бъдат певчески [...]

Национална археологическа изложба „Българска археология 2022“

НАИМ пл. Атанас Буров № 1 (срещу Президентството)

По традиция изложбата представя резултатите от проучванията през изминалия археологически сезон, като излага най-интересните находки и богат илюстративен материал. За шестнадесета поредна година Националният археологически институт с музей, с подкрепата на още 17 музея, организира временна изложба „Българска археология“. Изложбата и каталогът към нея представят най-интересните и впечатляващи открития и проучвания от изминалия активен археологически сезон. Включени са 30 обекта, илюстриращи развитието на културите в днешните български земи от неолита (6000 години пр.Хр.) до Средновековието. Сред експонатите са златни, сребърни и бронзови украшения, изящни керамични антропоморфни фигури и съдове, мраморни оброчни плочки и стенни декоративни украси, ритуално огнище – есхара, сечива и оръжия, монети, и много други. Официалното откриване на изложбата ще се състои на 14 февруари 2023 г. в Централна зала на музея (вход [...]

Представяне на книгата “Identità europea e radici cristiane. Atti del Convegno Internazionale di Studio, Veliko Tarnovo, 26 maggio 2018” (Pontificio Comitato di Scienze Storiche, Libreria Editrice Vaticana, 2021)

зала "Проф. Марин Дринов"

Престижното издание  е резултат от научната конференция „Християнските корени на Европа“, проведена във Велико Търново през 2018 г. под патронажа на Папския комитет за исторически науки, Ватиканската апостолическа библиотека, Комисията на епископатите на европейската общност, Св. Фондация „Йоан XXIII” – Бергамо и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.Книгата ще представят отец Бернар Ардура, председател на Папския комитет за исторически науки и Никополският епископ монсеньор Страхил Каваленов.

Изложба „150 години от гибелта на Васил Левски. Места на памет. 1873-1933“

БАН - ул. 15-ти ноември 1

Изложбата е посветена на 150-годишнината от обесването на Васил Левски и проследява как се създава почитта към националния герой в първите 60 години след трагичната му гибел. Маркирани са основните места на памет, около които и чрез които се създава образът на Апостола в колективната памет – от произведенията на Христо Ботев и Иван Вазов и първите биографии от Захари Стоянов и Стоян Заимов през откриването на паметниците в София и Карлово, присъствието на Левски в учебниците по история и първото честване на гибелта му до създаването на Народния комитет „Васил Левски“, който публикува архива му и съдейства за изграждането на къщата музей в родния му град.

Академичен семинар „Актуални проблеми на науката“

зала "Проф. Марин Дринов"

Лекция на тема „Духовните послания на Апостола на свободата Васил Левски“ ще изнесе чл.-кор. Иван Гранитски на 16 февруари от 17:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. Лекцията е част от академичния семинар  „Актуални проблеми на науката“ на Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН и е посветена на 186 години от рождението на Васил Левски. Резюме на лекцията и информация за чл.-кор. Гранитски вижте тук. https://www.youtube.com/watch?v=KRFvJnUbrMQ

Втора национална среща „Инициатива за син растеж за научни изследвания и иновации в Черно море“

зала „Проф. Марин Дринов“ БАН

На 9 май 2019 г. Европейската Комисия, заедно с черноморските държави, приеха официално Стратегическа програма за научни изследвания и иновации в Черно море (SRIA), предназначена да обедини усилията на заинтересованите страни от академичните институти, финансиращите агенции, индустриите (бизнеса), политиците и обществото, за да се справят заедно с основните предизвикателства пред Черно море, да насърчават синия растеж и икономическия просперитет на Черноморския регион, за изграждане на надеждни системи за управление и иновативна изследователска инфраструктура и за подобряване на образованието и изграждането на капацитет. За да подпомогне черноморските държави в усилията им за изпълнение на Стратегическата програма, през 2019 г. Европейската комисия финансира проект Black Sea CONNECT по програма ХОРИЗОНТ 2020 с участието на водещи научно-изследователски институти от всички черноморски държави, в който България е представена [...]

Лекция „Д-р Георги Вълкович – живот и дейност“

Институт за исторически изследвания бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17

Публична лекция на доц. Алека Стрезова на тема: „Д-р Георги Вълкович - живот и дейност“ ще се проведе на 21 февруари 2023 г. от 15:30 ч. в Големия салон на Института за исторически изследвания при Българската академия на науките. (бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, партер).

Премиера на документален филм „Найден Граматик – копривщенецът“

зала „Проф. Марин Дринов“

На 23 февруари 2023 г. се навършват 200 години от рождението на големия български възрожденски будител, просветен  деец, езиковед, фолклорист, писател, дипломат и създател на едно от първите класни училища в България Найден Геров. Премиерата на документалния филм „Найден Граматик – копривщенецът“ ще се състои в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българска академия на науките на 22 февруари, от 18:00 часа. Лентата е творческо дело на режисьора Борис Радев и оператора Румен Ганев. Експертните си оценки за живота и завещанията на наследника на стария копривщенски род във филма споделят доц. Антоанета Кирилова от БАН, издателят и общественик чл.-кор. на БАН Иван Гранитски, историкът Стефан Шивачев, Светлана Мухова от Дирекция на музеите -  Копривщица и младата учителка по български език и литература Радка Караджова. [...]

Национална научна конференция “Найден Геров и духовните измерения на Българското възраждане”

Копривщица

На 23 февруари 2023 г. се навършват 200 години от рождението на Найден Геров - един от най-значимите български интелектуалци през ХІХ век. В каквото и амплоа да влиза - учител, учен - езиковед и лексикограф, стихотворец, пътеписец и публицист, български общественик и политик или руски дипломат, Найден Геров проправя път и оставя следи.

Заседание на САЧК

зала „Проф. Марин Дринов“

На 23 февруари 2023 г. (четвъртък) от 15.00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ (Големия салон) на БАН ще се проведе заседание на Събранието на академиците и член-кореспондентите (САЧК ). Доклад на тема „Икономически перспективи от въвеждането на еврото в България“ ще изнесе проф. Даниела Бобева, Институт за икономически изследвания на БАН. Събитието ще се излъчва онлайн на https://www.youtube.com/watch?v=e0R-C3tRi3U    

Представяне на книга за акад. Благовест Сендов

зала "Проф. Марин Дринов"

Представяне на книгата „Академик Благовест Сендов през погледа на приятели и колеги от България и света“ ще се състои на 23 февруари 2023 г. (четвъртък) от 16:15 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българска академия на науките.  

Семинар „Водородни технологии и интегрирани енергийни системи“

ИЕЕС-БАН ул. „Акад. Георги Бончев” блок 10 1113 София

Трети еднодневен семинар „Водородни технологии и интегрирани енергийни системи“ по проект Център за компетентност „ХИТМОБИЛ - Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ Събитието е предназначено за магистри, докторанти и изследователи в начален етап на своята кариера. За участие в семинара ще бъдат поканени специалисти (докторанти, млади изследователи, технически и инженерен персонал) с интерес и/или квалификация  в областта на водородните технологии“ Лектори ще бъдат учени и експерти от  ИЕЕС-БАН и Югозападен университет „Паисий Хилендарски“. Водещи изследователи също са добре дошли, за да се включат в дискусиите и обогатят събитието със споделен опит и нови идеи. Мария Димитрова - maria.dimitrova@iees.bas.bg Маргарита Панайотова - mpanayotova82@gmail.com  

Международен семинар “Нови материали и технологии”

Велико Търново

Институтът по физика на твърдото тяло на Българската академия на науките (ИФТТ – БАН) организира от 27 февруари до 2 март във Велико Търново международен семинар на тема  „Нови материали и технологии“. Участие във форума са заявили 45 учени от 6 държави. Целта е да бъдат обсъдени идеи и опит между млади учени, утвърдени специалисти и партньори по проекта „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, който е финансиран от Оперативна програма „Наука за образование за интелигентен растеж“. Програмата на семинара включва доклади в няколко тематични направления със значение за развитието в България на индустрия с висока добавена стойност - перспективни материали и технологии, лазерни технологии и обработка на материалите, сензорика.

Връчване на награда „Изявен млад учен в областта на полимерите” за 2023 г.

Наградата  «Проф. Ив. Шопов» „Изявен млад учен в областта на полимерите” за 2023 г. ще бъде връчена на тържествена церемония на 1 март 2023 г.,16:00 ч., в голямата зала на Федерацията на научно-техническите съюзи, ул. «Г.С.Раковски» 108.

Представяне на документалния филм “Девет глътки свобода”

зала "Проф. Марин Дриное"

Публично представяне на документалния филм за Новоселското априлско въстание „ДЕВЕТ ГЛЪТКИ СВОБОДА” ще се състои на 1 март (сряда) в зала "Проф. Марин Дринов" (Големия салон на БАН), от 17:00 часа (местата се заемат до 16.55 ч.) Филмът е с продължителност 40 минути, по сценарий на член-кореспондент Атанас Семов.

Уебинар: „СТАРТИРАЙ СВОЯ БИЗНЕС ПОДГОТВЕН!“

онлайн

Кариерен център към Център за обучение – БАН и Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС (МЦРК) стартират съвместна серия събития „Наука, иновации и бизнес“. Канят се студентите и докторантите от УНСС и БАН на първото събитие от серията, което ще се проведе на 2 март от 10:00 часа. УЕБИНАР на тема: „Стартирай своя бизнес подготвен!“ Как да реализираш успешно в практиката научна разработка или иновативна идея Лектор: Доц. д-р Костадин Коларов Директор на Институт по предприемачество, УНСС https://www.unwe.bg/bg/structure/render/88 С участието на млади предприемачи от УНСС и БАН. Събитието ще открият: Чл.-кор. дбн Евдокия Пашева Заместник-председател на БАН и Директор на Център за обучение – БАН и Проф. д-р Цветана Стоянова Заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, УНСС Събитието е с безплатно участие и [...]

Пресконференция: Цели и задачи на ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“

Прес-клуб на БТА

Пресконференция: Цели и задачи на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ Партньори: Софийски университет „Св. Климен Охридски“ Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Митодий“ Югозaпаден университет „Неофит Рилски“ Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ Водещи центрове в изследването на българистичната проблематика Участват: Доц. Елка Трайкова, национален координатор Научен секретар на БАН направление „Културно–историческо наследство и национална идентичност“ Чл.-кор. Александър Костов, член на Изпълнителния съвет (ИС) и председател на Съвета за чуждестранна българистика към УС на БАН Проф. Анна-Мария Тотоманова, член на ИС и представител на Софийския университет „Св. Климен Оохридски“ Проф. Любка Липчева, член на ИС и представител на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ Проф. Ценка Иванова, член на ИС и представителна Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Митодий“ [...]

Благотворителен концерт в подкрепа на Опръстенителния орнитологичен лагер в Дуранкулак

зала "Профл Марин Дринов"

Националният природонаучен музей при БАН организира благотворителен концерт в подкрепа на Опръстенителния орнитологичен лагер в Дуранкулак. Концертът ще се проведе на 6 март 2023, от 18:30 часа, в зала "Проф. Марин Дринов" на Българската академия на науките. Програмата включва творби от Бетовен, Чайковски, Панчо Владигеров и Парашкев Хаджиев в изпълнение на студента в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, Стефан Симов, пиано и ученичката от Националното музикално училище „Любомир Пипков“, Ива Маринова, цигулка. Вход свободен! Опръстенителният орнитологичен лагер се провежда ежегодно от 15 август до 1 ноември в защитена зона “Дуранкулашко езеро”. С даренията се подпомага закупуването на алуминиеви пръстени за опръстеняване на птиците, специални клещи за тяхното поставяне и мрежи за улов на птиците.

Национална среща „Идентифициране на ключови екосистемни услуги и мултистресори в българския сектор на Черно море“

Варна

Втора национална среща „Идентифициране на ключови екосистемни услуги и мултистресори в българския сектор на Черно море“ по проект "Насърчаване на научните изследвания и иновациите в Черно море за съвместно развитие на синия растеж в рамките на устойчиви екосистеми"

Изложба „80 години от спасяването на българските евреи“

Българска академия на науките, 3 етаж

Научният архив на БАН организира изложба „80 години от спасяването на българските евреи“. Експозицията може да бъде разгледана от 10 до 31 март на 3 етаж в сградата на БАН.

Конференция „Острови на неблажените. Неконвенционалната българска литература от периода 1944 – 1989 г.“.

Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“

Национална научна конференция ще се проведе на 10 и 11 март в Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“. Събитието е организирано по проект на Института за литература към БАН „Острови на неблажените. История на неконвенционалната българска литература от 1944 до 1989 г. в нейния социокултурен контекст“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“. Проектът изследва историята на българската литература от периода 1944 – 1989 г. с фокус върху явленията извън идеологически доминираното течение на социалистическия реализъм. Тези явления са много и разнообразни в тематично, поетическо и жанрово отношение. Съвсем не винаги става дума за дисидентска литература, за жестове на пряко противопоставяне. В много случаи неприспособимостта на творците, тяхното несъгласие или просто органическото им невписване в официозния канон се изразяват в различни форми на литературно [...]

Лекция на тема: Перспективи на невротехнологиите

зала "Проф. Марин Дринов"

Доц. д-р Димитър Проданов ще изнесе на 15 март от 11:00 часа в зала "Проф. Марин Дринов" на БАН лекция на тема "Перспективи на невротехнологиите". Информация за доц. Проданов вижте тук. Събитието можете да гледате онлайн на: https://www.youtube.com/watch?v=Pp20VD29yUc  

Лекция на тема: „Българските дипломати (1879-1918)“

Заседателна зала на Института за исторически изследвания – БАН

Семинар „Актуални проблеми на българската история и историография“ организира публична лекция на доц. Алека Стрезова на тема: „Българските дипломати (1879-1918)“, която ще се проведе на 21 март 2023 г. от 15:00 ч. в заседателната зала на Института за исторически изследвания – БАН (бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17, ет. 2). Събитието е в рамките на националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от Министерство на образованието и науката. Лекцията може да бъде проследена и виртуално чрез платформата Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/84869362990?pwd=cXRidVJ2bkVmalBJMjlRem1DVkpMZz09

Световен ден на водата (22 март) и Световен ден на метеорологията (23 март)

зала "Проф. Марин Дринов"

Българската академия на науките ще отбележи Световния ден на водата и Световния ден на метеорологията  на 22 и 23 март. Честването е по инициатива на Института за изследвания на климата, атмосферата и водите при БАН (ИИКАВ-БАН), Българската асоциация по водите (БАВ) и с подкрепата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Откриването е на 22 март, в 10:00 часа, в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН (ул. „15 ноември“ № 1). Програмата вижте TУК Директорът на ИИКАВ член-кореспондент Екатерина Бъчварова ще приветства гостите на двудневния форум. Поканени да участват са министрите на околната среда и водите д-р инж. Росица Карамфилова и на  регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков. Победителите във фотоконкурса „Природата на водата“ ще бъдат наградени по време на форума. Изложбата [...]

Тържествена вечер, посветена на  културните връзки на Балканите

зала "Проф. Марин Дринов"

Проявата е организирана от Културен кръг „Балканско семейство“, Българско сдружение на родовете от Македония, Дружество „Огнище“ и Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките. Събитието ще се проведе  на 22 март 2023 г. от 18:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН, София, ул. „15 ноември” №1 ГОСТУВАЩИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ: Бора Докле – певица, композитор, България Гриша Георгиев – китара, България проф. Ангел Станков – цигулка, България проф. Йосиф Радионов – цигулка, България проф. Бесиана Мехмеди – мецосопран, Република Северна Македония Шкодран Толай – тенор, Република Северна Македония проф. Рудина Чико – пиано, Албания Жани Чико – директор на Радио и телевизия Албания  

Академичен семинар на тема „Естрогени и мъжки фертилитет“

зала „Проф. Марин Дринов“

АКАДЕМИЧЕН СЕМИНАР „Актуални проблеми на науката“ Зала „Проф. Марин Дринов“ Заседание № 3, 2023 г. Тема: „Естрогени и мъжки фертилитет“ Лектор: член кор. проф. Нина Атанасова, дбн Дата: 23.03.2023 г., 17:00 ч. РЕЗЮМЕ НА ЛЕКЦИЯТА Лекцията ще се излъчва онлайн на https://www.youtube.com/watch?v=WSp4LECRdtE Класическото становище, че естрадиолът е женски полов хормон, а тестостеронът е мъжки, намира по-широко измерение в контекста на съвременната представа за ролята на естрогените в мъжките индивиди, което налага преосмисляне на значението на андрогени и естрогени за мъжката полова диференциация и репродуктивна функция. През последните три десетилетия, в научната и популярна литература нараства интересът и грижата относно така наречените ендокринни дизруптори (endocrine disruptors), които се използват в редица производства, намират широко приложение в бита и се приемат от човека чрез околната среда. [...]

Международeн семинар “Космосът в подкрепа на сигурността и отбраната“

официално откриване в "София Хотел Балкан"

На 24 март (петък) 2023 г. ще се проведе  Международен семинар “Космосът в подкрепа на сигурността и отбраната“ , организиран от Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО) към БАН. Събитието е под патронажа на Министерството на иновациите и растежа, с подкрепата на Министерство на отбраната и в сътрудничество с асоциацията EURISY. Основният фокус на семинара е насърчаване на иновациите в космическите дейности и стимулиране на технологичния суверенитет в секторите на сигурността и отбраната, с оглед осигуряване на по-добър обмен между гражданските и отбранителните изследователски и иновационни общности.  Програмата включва следните теми: ЕС и НАТО в космическата политика за отбрана и сигурност; Защита на критична инфраструктура; Да направим моретата по-сигурни; Осигуряване на мобилност в различни терени. Пленарните сесии на семинара предвиждат участие [...]

Националният природонаучен музей отбелязва “Часът на Земята” с 3D мапинг в постоянната експозиция

Национален природонаучен музей-БАН, бул. Цар Освободител 1

На 25 март 2023 г. Националният природонаучен музей при БАН ще се включи в глобалната инициатива “Часът на Земята” с видео-инсталация на тема “Белите мечки и климатичните промени”. За първи път експонатите ще станат част от видео-разказ, който представя с картина и звук особеностите на бялата мечка, които ѝ помагат да живее в полярни условия и проследява влиянието на климатичните промени върху живота на най-големия сухоземен хищник на планетата. В една от залите “Бозайници” на третия етаж посетителите на музея ще могат да видят как климатичните промени принуждават белите мечки да се адаптират към условията като използват нови методи на лов и набавяне на храна, принуждават я да навлиза все по-близо до човешките селища. Постепенно един от най-едрите хищници се превръща в уязвим вид според [...]

Международна конференция: Устойчиво използване на биоресурси и отпадъци от лечебни и ароматни растения за иновативни биоактивни продукти – ICMAP’23

ИОХЦФ - онлайн

Inetrnational Conference Sustainable Utilization of Bio-Resources and Waste of Medicinal and Aromatic Plants for Innovative Bioactive Products – ICSUMAP’23 The conference participation is free of charge. However, the number of slots is limited Registration: COMET System ICSUMAP23 (sdewes.org) Лице за контакт: проф. Вася Банкова, тел.  02-9606-149,  Vassya.bankova@orgchm.bas.bg

Конференцията “Recent Developments in Stochastic Processes”

зала "Проф. Марин Дринов"

Recent Developments in Stochastic Processes (RDSP 2023) Конференцията ще събере заедно международно признати специалисти от различни области на съвременната теория на вероятностите. Geoffrey Grimmett (Университет в Кеймбридж) David Steinsaltz (Оксфордски университет) Krzysztof Bogdan (Вроцлавски университет за наука и технологии) Vitali Wachtel (Университет в Билефелд) Mateusz Kwaśnicki (Вроцлавски университет за наука и технологии) Samuel Johnston (Кингс Колидж) Marcin Lis (Виенски технически университет) Боряна Рачева-Йотова (FactSet) Лице за контакт и допълнителна информация: ас. д-р Христо Сариев, ИМИ-БАН, член на Организационния комитет, h.sariev@math.bas.bg

Пленарна лекция „Невробиология на емоциите и индивидуалните различия”

Институт по невробиология - бл. 23

На 28 март 2023 г. /вторник/ от 13:00 часа в Заседателната зала в бл. 23, ет.2 , ул. Акад. Г. Бончев, гр. София ще бъде изнесена   Пленарна лекция на тема: „НЕВРОБИОЛОГИЯ НА ЕМОЦИИТЕ И ИНДИВИДУАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ” Гост-лектор д-р Стойо Карамихалев от Макс Планк Институт по психиатрия, Германия  

УЕБИНАР: „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И НАУКАТА В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО“

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUpdO-oqjMuE9fvEBJB-IebWwtt3vJrCwgi

Кариерен център към Център за обучение – БАН и Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС (МЦРК) стартираха в началото на месец март 2023г. съвместна серия събития „Наука, иновации и бизнес“. Първият уебинар от серията предизвика силен интерес. Канят се студентите и докторантите от УНСС и БАН на второто събитие от серията: УЕБИНАР на тема: „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И НАУКАТА В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО“   Лектор: Проф. д-р Николай Денчев Ръководител на Център „Социално предприемачество“ в Свободен университет на Брюксел Изследовател към Институт по предприемачество, УНСС Модератор на събитието: Гл. ас. д-р Силвия Георгиева Заместник-директор по научноизследователската дейност на Институт по предприемачество, УНСС Дата:  30 март 2023г. (четвъртък)      Час:  10.00 до 11.30 часа   Събитието е с безплатно участие и свободен достъп за всички лица, с [...]

Междинна пресконференция по проект Център за компетентност „ХИТМОБИЛ“

ул. “Акад. Георги Бончев“, бл. 10

  Междинна пресконференция по проект Център за компетентност „ХИТМОБИЛ - Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“, АДБФП  № BG05M20P001-1.002-0014, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“ (ОП НОИР) ще бъде проведена на 30 март 2023 г., (четвъртък) от 10:00 ч. в Конферентната зала на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ – БАН, ул. “Акад. Георги Бончев“, бл. 10, гр. София Екипът по проекта отправя покана към всички, проявяващи интерес да научат новостите по изграждането на уникална за страната и региона инфраструктура за научно-приложни и демонстрационни проекти в областта на зелената енергия. Програмата включва представяне на изградените лаборатории на ЦК „ХИТМОБИЛ“, напредък в изграждането на Полева лаборатория „Интегрирани енергийни системи“, демонстрация на първия водороден електромобил [...]

Покана до медиите за среща в БАН с украински учени: Една година в България

зала „Акад. Иван Евстр. Гешов“ - БАН

Председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски и Ръководството на Академията ще се срещнат с украински учени, получили подкрепа от Академията и започнали работа в институтите на БАН. Срещата ще се проведе на 4 април, от 12:00 часа, в БАН (ул. „15-ти ноември“ 1), зала „Акад. Иван Евстр. Гешов“, ет. 2 и е отворена за медиите. Уважаеми колеги, срещата е по инициатива на украинските учени, които ще разкажат за професионалното си развитие в България и ще отговорят на Вашите въпроси. Ще участват десет учени от различни научни направления, които вече една година са в България. Очакваме Ви. След началото на военните действия в Украйна Събранието на академиците и член-кореспондентите на Българската академия на науките (САЧК) разпространи декларация за мир в Украйна. БАН подкрепи [...]

Премиера на книгата „Пътят на Кирил и Методий – пространствени и културно-исторически измерения

Чешки център (ул. Раковски 100)

Кирило-Методиевският научен център организира на  4 април 2023 г.  от 17:00 ч. в залата на Чешкия център (ул. Раковски 100) премиера на книгата „Пътят на Кирил и Методий – пространствени и културно-исторически измерения“. Събитието е посветено на празника Успение Методиево (6 април) и е част от програмата на КМНЦ за 2023 г., през която се навършват 110 години от създаването на Климентовата комисия (12 декември 1913 г.) и 60 години от възстановяването на Кирило-Методиевската комисия (22 май 1963 г.) и както и 1160 години от създаването на славянската писменост. Книгата (33 том от поредицата „Кирило-Методиевски студии“) съдържа материали от проведената в София на 27–29 октомври 2021 г. конференция,  организирана в подкрепа на Асоциацията „Европейски културен маршрут Кирил и Методий“, носител на сертификата „Културен Маршрут на Съвета [...]

Фонд „Научни изследвания” ще връчи грамоти на най-успешните проекти, отчетени през 2022 г.

зала „Проф. Марин Дринов” ул. „15-ти ноември“ 1

Официална церемония по връчване на грамоти на най-успешните проекти, отчетени през 2022 г. организира Фонд „Научни изследвания” на 5 април 2023, от 10:00 часа, в зала „Проф. Марин Дринов” в Централната сграда на БАН, ул. „15-ти ноември“ 1. Във всяка от научните области биологически науки, математически науки и информатика, медицински науки, науки за Земята, обществени науки, селскостопански науки, технически науки, физически науки, химически науки, хуманитарни науки, двустранно сътрудничество и национално съфинансиране по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания (COST) ще бъдат отличени по два успешни проекта. Наградите ще бъдат връчени от членовете на Изпълнителния съвет и управителя на Фонд „Научни изследвания“, проф. Юрий Кълвачев. Официален гост на събитието ще бъде проф. Албена Чавдарова, зам.-министър в Министерство на образованието и науката. По време [...]

Онлайн доклад на проф. Даниел Данчев от Института по механика

платформа Cassyni

Онлайн доклад на проф. Даниел Данчев от Института по механика на БАН ще се състои на 5-ти април от 18:00 часа  в платформата Cassyni https://cassyni.com/events/E3ZErg6Pucrsw54ZsvMk5T?utm_medium=social&utm_campaign=email-event-share&cb=1j8n Докладът е по съвместна статия с проф. S. Dietrich върху "Critical Casimir effect: Exact results"  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370157322004070

Ден на отворени врати в Института за космически изследвания и технологии

Институт за космически изследвания и технологии

ПРОГРАМА – 2023 Ден на отворени врати – 12 април 2023 г. – „Международен ден на авиацията и космонавтиката“ 10:30 часа           Откриване - зала 309 – доц. Симеон Асеновски, зам.-директор. 10:50 - 11:20       Лекция - „Новите проекти и бъдещето на космическите изследвания в ИКИТ-БАН“ - проф. Деница Борисова, научен секретар. 11:30 – 11:50      Лекция - „Българската серия „ЛЮЛИН" - изследванията днес и перспективи за развитие" - проф. Йорданка Семкова. 12:00-12:20         Лекция на тема: Астрофизика - „Космически платформи за наблюдение на слънцето“ – доц. Алексей Стоев 12:30 – 13:30       Отваряне на лабораториите за посещения. 13:30–14:00        Демонстрации и лекция за стационарния учебен тренажор - проф. Георги Сотиров. 14:00–14:30        Лекция и показни демонстрации с дронове пред сградата на бл. 1 и кръговата [...]

Представяне на книгата „Там, където слънцето изгрява два пъти“

зала „Проф. Марин Дринов“

Представяне на книгата на Намик Докле „Там, където слънцето изгрява два пъти“  на 12.04.2023 г. от 18:00 ч.  в зала „Проф. Марин Дринов“ Намик Докле е албански общественик и политик от български произход. Роден е на 11 март 1946  в Дурас (Драч). Произходът му е свързан със с. Борйе, Кукъска Гора, от където е родом и бележитият народовед Назиф Докле – автор на „Речник горански (нашински) – албански“, издаден от Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, София, 2007. През 1970 г. Намик Докле завършва висшето си образование (аграрна икономика и журналистика) в Тирана. През 1970-1983 година работи като журналист във вестник „Пуна“, а от 1983 до 1989 година е негов главен редактор. През 1991 г. е главен редактор на в. „Зъри и Популит“. Намик Докле е един от ръководителите на Социалистическата партия на Албания след 1991 година. През [...]

Международна конференция по машинно обучение и компютърно зрение в хелиофизиката

Гранд Хотел Милениум София

От 19-21 април в Гранд Хотел Милениум София ще се проведе първата по рода си интердисциплинарна конференция с фокус върху приложенията на техниките за компютърно зрение и машинно обучение към хелиофизични изследвания и модели за прогнозиране на слънчевата активност. Основни теми на конференцията ще бъдат: приложения за компютърно зрение и машинно обучение към моделиране на слънчевото динамо, слънчевата активност (изригвания, избухвания, високоенергетични частици); прогнозиране на космическото време; магнитосфери (земни и планетарни) и йоносфери; нови техники и софтуерни приложения с отворен код; хелиосферни радиоизлъчвания. Участниците в срещата, представители на повече от 20 държави и над 30 изследователски института и университети, както и от NASA и ESA, ще обсъждат напредъка в използването на изкуствен интелект за умно моделиране и прогнозиране на слънчевата активност. Науката за Слънцето и [...]

Представяне на “Корпус на стенописите от ХVІ век в България”

зала "Проф. Марин Дринов"

37 църкви от ХVІ век от територията на България са изследвали екип от учени на Института за изследване на изкуствата. Паметниците са описани, проучени и представени в най-новото издание на Института за изследване на изкуствата при Българската академия на науките – Корпус на стенописите от ХVІ век в България.  Представянето ще се състои на 19 април от 17 ч. в зала "Проф. Марин Дринов" на Българска академия на науките, ул. 15-ти ноември 1. Авторите Бисерка Пенкова, Веселина Йончева, Георги Геров, Емануел Мутафов, Иван Ванев, Майя Захариева, Маргарита Куюмджиева, Мария Колушева и Цвета Кунева са учени от Института за изследване на изкуствата. Корпус на стенописите от ХVІ век в България е част от дългогодишен мащабен проект в Института за изследване на изкуствата на БАН, който [...]

Академичен семинар на тема „Физика на пространство-времето“

зала "Проф. Марин Дринов"

АКАДЕМИЧЕН СЕМИНАР „Актуални проблеми на науката“ Зала „Проф. Марин Дринов“ Тема: „Физика на пространство-времето“ Лектор: член-кор. проф. Стойчо Язаджиев Дата: 20.04.2023 г., 16:00 ч. Лекцията ще се излъчи онлайн в Youtube канала на БАН https://www.youtube.com/watch?v=qJ9qssev_xw   РЕЗЮМЕ НА ЛЕКЦИЯТА             Лекцията е посветена на този дял от физиката, който изучава самото  пространство-време: неговата структура,  свойства и динамика. Изложението  следва историческия ход на областта – от  създаването на общата теория на относителността до последните достижения. Фокусът е върху черните дупки, разширяваща се Вселена, тъмната материя и тъмната  енергия, както и върху гравитационните вълни. Дискутират се  също  и бъдещите перспективи пред областта, като подготвящите се нови  гравитационно-вълнови детектори и тяхната роля за търсене на нова  фундаментална физика, включително нови фундаментални полета във физиката и нов тип [...]

Академичен семинар на тема „Физика на меката и живата материя“

зала "Проф. Марин Дринов"

АКАДЕМИЧЕН СЕМИНАР „Актуални проблеми на науката“ Зала „Проф. Марин Дринов“   Тема: „Физика на меката и живата материя“  Лектор: Академик Александър Петров Дата: 20 април 2023 г., 17.00 ч. Лекцията ще се излъчи онлайн в Youtube канала на БАН https://www.youtube.com/watch?v=amh74IO4DNk     РЕЗЮМЕ НА ЛЕКЦИЯТА Обектите на изследване в във физиката на меката и живата материя включват мезоморфните състояния на материята (термотропните и лиотропни течни кристали) както и биологичните мембрани и течнокристални биоструктури, които са основни компоненти на живото. Като аналог на флексоелектричеството в твърди кристали, акад. А. Г. Петров въвежда в живата материя биофлексоелектричеството – фундаментален механо-електричен ефект, позволяващ на биомембраните в живата материя да превръщат електрическите стимули от света на живото в механични, и обратно. Теоретичното моделиране, комбинирано с оригинални експериментални доказателства, [...]

Изложбата „Сърцето на България. Шедьоври от Рилската света обител“ в Париж

Централата на ЮНЕСКО в Париж

По повод 40-годишнината от включването на Рилския манастир в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО от 21 до 27 април 2023 г. в Централата на организацията в Париж ще бъде представена фотодокументалната изложба „Сърцето на България. Шедьоври от Рилската света обител“. Тя е подготвена от екип на Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките в изпълнение на Национална научна програма „Развитие на българистиката в чужбина“. Изложбата се осъществява под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО с любезното съдействие на Рилския манастир, Постоянното представителство на Република България към ЮНЕСКО и Държавния културен институт към Министъра на външните работи на Република България. Официалното откриване ще се състои на 24 април 2023 г. (понеделник) от 12.30 [...]

Онлайн семинар „Творчеството във фокуса на психологията“

Онлайн семинар , Bulgaria

Семинарът се организира във връзка с Международния ден на творчеството, 21 април. Той е със свободен достъп, включва презентации и дискусии с участие на научни сътрудници и докторанти на Департамента и техни гости и е открит за всички, които се интересуват от творчеството и искат да научат повече за проведените изследвания и получените резултати в тази област. Целта е популяризиране на научните постижения в психологията на творчеството и в работата на учените от института. Темите ще бъдат поставени в контекста на ключовите компетенции за учене през целия живот на ЕС (Key Competences for Lifelong Learning (europa.eu)), приоритетите на програмата „Хоризонт Европа“ (ec_rtd_horizon-europe-strategic-plan-2021-24.pdf (europa.eu)) и прогнозите за водещите умения в бъдещата работна среда (The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution | [...]

Световeн ден на Земята в Геологическия институт на БАН

ул. Акад. Г. Бончев бл. 24, в Научен комплекс 1 на БАН.

Световният ден на Земята – 22 април ще се отбележи в Геологическия институт при БАН на 21 април 2023 @ 9:30-16:00 часа Всяка година на 22 април светът чества Световния ден на Земята. Тази година Българската академия на науките ще го отбележи по инициатива на Геологическия институт при БАН на 21 април, петък, от 9:30 до 16:00 ч. в сградата на института, ул. Акад. Г. Бончев бл. 24, в Научен комплекс 1 на БАН. Официалната тема на Световния ден на Земята за 2023 година е „Инвестирай в нашата планета“ (Invest In Our Planet). Това включва постигане на все по-дълбоко и всеобхватно научно познание за сложния геоложки строеж на Земята и намиране на интелигентни, много по-ефективни и природосъобразни начини за използване на нейните естествени ресурси за [...]

Пролетни срещи с растенията

Ботаническа градина на БАН ул. Околовръстен път № 22,, София, Bulgaria

От 22 до 29 април, 2023 г. в Ботаническа градина на БАН ще се проведат «Пролетни срещи с растенията» всеки ден от 10 до 16 часа. Тематичната експозиция тази година е посветена на растенията епифити - «Кои са растенията епифити, приспособления и начин на живот». Епифити от различни части на света с приспособленията им към този начин на живот ще бъдат показани в централната и най-висока част на оранжериите.

Пролетен семинар на докторантите и младите учени „Интердисциплинарна химия”

Институт по оптически материали и технологии

Пролетният семинар на докторантите и младите учени от институтите на БАН „Интердисциплинарна химия” се посвещава на 100-годишнината от рождението на видния български учен, физикохимик и председател на БАН (1992 г. – 1996 г.) академик Йордан Малиновски и ще се проведе от 24 до 26.04.2023 г. в залата на Института по оптически материали и технологии. Целта на семинара е да срещне младите учени и докторанти, работещи в областта на химията и природните науки, като им даде място за изява, обмяна на идеи и опит и установяване на бъдещи сътрудничества. Важна част от събитието ще бъде и цикъл лекции от изявени наши учени в различни области на природните науки, които доброволно и с ентусиазъм ще споделят своите знания и опит с младата аудитория. За най-добро представяне по [...]

Международен форум за Константин Преславски

РИМ-София

На 25-27 април 2023 г. в София ще се проведе Международна научна конференция „Учителното евангелие на Константин Преславски и южнославянските преводи на хомилетични текстове (IX-XIII в.): филологически и интердисциплинарни ракурси“. Научният форум се организира от Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките в рамките на проект „Словното богатство на Учителното евангелие на Константин Преславски: старобългарско-гръцки и гръцко-старобългарски речници индекси“, финансиран от Фонд научни изследвания (договор № КП-06-Н50/2). Партньор в събитието е Регионалният исторически музей – София. Основен акцент на конференцията е създаденото в края на IX в. Учително евангелие – най-ранната преводно-оригинална сбирка от църковни беседи в българската средновековна книжнина и един от малкото текстове с известен автор. То ще бъде анализирано от различни литературни, лингвистични и интердисциплинарни ракурси, [...]

Кръгла маса, посветена на Сервантес

зала "Проф. Марин Дринов"

Институтът за литература при БАН и Институт Сервантес - София организират кръгла маса, посветена на българската рецепция и преводите на "Поучителни новели" на Сервантес. Форумът ще се проведе на 25 април 2023 г. (вторник) в зала "Проф. Марин Дринов" на БАН. Лекциите ще бъдат посветени на различни аспекти на Новелите и на тяхната рецепция в българската култура; ще бъдат представени и някои слабо познати детайли от художествено-творческата рецепция на “Дон Кихот”.

Изложба „Записки по българските орхидеи“

Националeн природонаучен музей при БАН

На 25 април 2023, от 17 часа, в зала БОТАНИКА, на 4 етаж в Националния природонаучен музей при БАН ще бъде открита изложбата „Записки по българскитеорхидеи“, посветена на фототипното издание на полевия дневник „Орхидеите в България. Записки и рисунки“ от Любен Домозетски. Ръкописът е създаден в периода 2022 – 2023 г.и представя за първи път всички диворастящи орхидеи у нас. Изложбата ще бъде открита официално от директора на музея, проф. Павел Стоев и от доц. Ина Анева, научен секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология“ в Българската академия на науките. В изложбата са представени репродукции на избрани от автора страници от полевия дневник „Орхидеите в България. Записки и рисунки“. Самият дневник също е включен като обект в експозицията, заедно със серия от научни илюстрации, онагледяващи [...]

Институтът за литература представя издания за Борис Йоцов

зала "Проф. Марин Дринов"

Учени от Института за литература ще представят седем тома “Съчинения” на Борис Йоцов на 25 април от 17 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. Книгите са издадени в рамките на проект „Българският литературен пантеон и славянският свят в научното наследство на Борис Йоцов: реконструкция на идеите“. Една биобиблиография, 5 тома „Съчинения“ на Б. Йоцов, един том с критически изследвания, както и един документален филм „Завръщането на Борис Йоцов“ ще бъдат представени от учените.

Спортно състезание по повод 50-годишния юбилей на ИЯИЯЕ – БАН

двора на Научен Комплекс – 2 на БАН

СПОРТНО СЪСТЕЗАНИЕ     На 26.04.2023 г. (сряда) от 12:00 часа в двора на Научен Комплекс – 2 на БАН ще се проведе спортно състезание и засаждане на 51 рози и дървесни видове по повод  отбелязването на 50-годишния юбилей на ИЯИЯЕ - БАН. Програмата на събитието включва: Лека атлетика - 100 м мъже, 60 м жени Засаждане на 51 рози и дръвчета Награждаване на победителите от състезанието ПОКАНВАТ СЕ ВСИЧКИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ НА ИЯИЯЕ - БАН

Лекция по интеркултурна компетентност

зала "Проф. Марин Дринов" на БАН

Лекция по интеркултурна компетентност за учени, докторанти и административни служители, осъществяващи международна дейност и участници в програма Еразъм+ ще бъде изнесена в зала "Проф. Марин Дринов" на БАН в сряда, 26 април, от 14:00 часа. Темата на лекцията е „Интеркултурни бариери в общуването между представители на различни култури. Проблеми при изграждането на интеркултурна компетентност.“ В нея ще се разгледа спецификата на интеркултурната комуникация като особена форма на общуване между представители на различни култури. Ще се разгледа явлението „културен шок“ като своеобразен феномен на интеркултурното общуване. Ще бъдат описани факторите, влияещи върху адаптацията в чужда културна среда. Ще се анализира понятието „интеркултурна компетентност“ – неговата същност и структура. Ще бъдат проследени проблемите, свързани с изграждането на интеркултурно компетентна личност. Лекцията ще бъде изнесена от доц. [...]

Научна сесия „Живот, посветен на науката“

 Институт по физикохимия - БАН

На 27 април 2023 г. ще се проведе научна сесия, посветена на 115 годишнината от рождението на акад. Ростислав Каишев. Програмата на научната сесия включва историческа/биографична лекция, шест научни лекции, свързани с развитието на кристалния растеж на базата на основополагащите идеи на Каишев и българската школа по кристален растеж, както и кръгла дискусионна маса. Поканени са известни лектори в областта на кристалния растеж и епитаксията. ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

Събитието на БАН и ИАНМСП „Наука за бизнес“ се завръща за трети път с най-интересните разработки на Академията, готови да се превърнат в успешен бизнес

Интер Експо Център

Събитието ще се състои на 27 април от 10.00 часа в Интер Експо Център и ще покаже редица презентации и експо зона с най-интересните прототипи и технологии За трета поредна година събитието на Българската академия на науките и Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия „Наука за бизнес“ ще представи най-интересните разработки на Академията, готови да се превърнат в успешен бизнес или да му помогнат в оптимизацията на процеси. Събитието ще се състои на 27 април от 10.00 часа в Интер Експо Център и ще покаже редица презентации и експо зона, в която ще можете да се запознаете с първия в България водороден електромобил, нова сензорна технология за сеизмично-активни райони, устройство за рехабилитация на пръсти на ръка след инсулт, учебни роботи MAXIBOT и BABYBOT [...]

Уебинар на тема: Дигиталното съдържание по пътя на клиента и използване на изкуствен интелект (AI)

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIodu2qrj0sG9QNdPE3_mW7xhJulnkbHthR

Кариерен център към ЦО-БАН, Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС (МЦРК) и Институт по предприемачество, УНСС канят студентите и докторантите от УНСС и БАН на третото събитие от серията Уебинар на тема: Дигиталното съдържание по пътя на клиента и използване на изкуствен интелект (AI) Лектор: Доц. д-р Николай Ванков заместник-декан на Бизнес факултета на УНСС доцент в Катедра „Предприемачество“, УНСС Дата:  28 април 2023г. (петък)  Час:  14.00-15.30 часа   Място: Можете да се регистрирате за събитието на следния линк в платформа Zoom: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIodu2qrj0sG9QNdPE3_mW7xhJulnkbHthR По време на уебинара аудиторията ще има възможност да се запознае с допирните точки между дигиталния маркетинг и технологията изкуствен интелект (AI). Доц. д-р Николай Ванков ще направи преглед на най-новите AI технологии и техните приложения за създаване на дигитално съдържание. [...]

Първа среща с „Песента на титаните: история за динозаври“

Национален природонауен музей

Националният природонаучен музей при БАН и MediaBricks.bg ви канят на представянето на „Песента на титаните: история за динозаври“ - първата по рода си научнопопулярна книга на палеонтологична тема, написана от български автор в първо лице и илюстрирана от него. На 10 май 2023, от 17:30 часа, във фоайето на Националния природонаучен музей – БАН книгата ще бъде представена официално от палеонтолозите проф. Николай Спасов и гл. ас. Латинка Христова от НПМ-БАН и гл. ас. Дочо Дочев от Геолого-географския факултет на Софийския университет. Авторът Владимир Николов ще разкаже за историята на книгата от зараждането на идеята до реализирането й.

XIII Софийски фестивал на науката

София Тех Парк

Учени от Българската академия на науките ще се включат в Софийския фестивал на науката, който ще се проведе от 11 до 14 май в София Тех Парк. Фондация „Красива наука“, в партньорство с Министерството на образованието и науката и с подкрепата на Столичната община, организира 13-ото издание на фестивала. Учени от Академията ще участват с лекции и презентации във фестивала. В зона „Откривател“ ще бъдат направени демонстрации от представители на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория, Института по електроника, Института за български език и Националния природонаучен музей на БАН. Официалното откриване ще се състои на открито на 11 май (четвъртък) от 11:00 ч. в зона „Големият взрив“. Пълната програма на Софийския фестивал на науката вижте тук.

Регионалният академичен център в Плевен представя фотоизложбата „150 години от гибелта на Васил Левски. Места на памет (1873 – 1933)“

Медицински университет – Плевен

Експозицията е подготвена от Института за исторически изследвания и Централната библиотека на БАН и е включена в Националната програма за отбелязване на 150-та годишнина от смъртта на Апостола, приета от Министерския съвет на Република България. Откриването ще се състои на 11 май 2023 г. (четвъртък), от 13:00 часа, в Телекомуникационния ендоскопски център – фоайе, Медицински университет – Плевен.

130 истории за 130 години Народен музей

Националeн етнографски музей

Националният етнографски музей представя историята си чрез предмети, снимки, биографични разкази и виртуална реалност На 12.05.2023 г. от 18.00 ч. в навечерието на Европейската нощ на музеите, Националният етнографски музей открива нова експозиция с поглед към историята, личностите и идеите, стоящи в основата на неговото създаване. Със 130 разказа за обектите от колекциите, преплетени с биографиите на хората, които са ги проучвали, събирали и представяли, създателите на експозицията имат за цел да представят нов поглед „зад кулисите“ на музейната работа. Следвайки създадения преди век План за събиране и представяне, изработен от първия директор на НЕМ – етнографът Димитър Маринов, всяка експозиционна зала е посветена на различна тема, свързана с етноложкото и историческо познание. Сред тях са отдели като История, Вяра и суеверия, Облекло и [...]

„ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА МУЗЕИТЕ – СОФИЯ 2023“ в ИЕМПАМ

ИЕМПАМ-БАН (бул. „Цариградско шосе“ № 73,  София) София

Националният антропологичен музей при ИЕМПАМ - БАН ще участва в „Европейската нощ на музеите“. В аулата на музея ще бъде представен цикъл от научно-популярни беседи, посветени на интересни и социално значими антропологични, и медицински проблеми. На събитието ще бъдат направени измервания на телесния състав на човешкото тяло чрез Биоимпеданс. „Европейската нощ на музеите - София 2023“ се организира от посолството на Френската република, Френският институт в България, Министерство на културата и Столична община. За повече информация: https://www.facebook.com/NacionalenAntropologicenMuzej/ https://nambg.com/ http://www.iempam.bas.bg/

Международна конференция

зала "Проф. Марин Дринов"

На 15 и 16 май 2023 г. в сградата на Българската академия на науките ще се проведе Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. Конференцията се провежда ежегодно и се е утвърдила като престижен форум за представяне на най-актуалните постижения и тенденции в областта на изследването на българския език в България и по света. По традиция на нея се представят научните успехи на секциите на Института, включително и резултатите от работата по национални и международни проекти и сътрудничеството с български и чуждестранни научни центрове. Със свои доклади ще участват и гости от чужбина. Тържественото откриване ще се проведе на 15 май 2023 г. от 9,30 ч. в Българската академия на науките, зала „Проф. Марин Дринов“. Пленарен доклад на тема: „Из [...]

Изложба „Истории от глаголически времена“

градината „Кристал“

 Откриването на изложбата ще се състои на 15 май 2023 г. от 18.00 чaса в градината „Кристал“ в София През 2023 г. се отбелязва 1160-годишнината от създаването на глаголическата азбука от св. Константин-Кирил Философ. Във връзка с това, екип, ръководен от доц. д-р Явор Милтенов от Института за български език на Българската академия на науките, е подготвил изложба „Истории от глаголически времена“, която ще бъде експонирана в градината „Кристал“ в столицата между 15 и 29 май. Често чуваме, че единствено кирилицата е българската азбука, с която сме допринесли за развитието на литературата, езика и културата на редица съвременни държави и за културното многообразие в Европа. Но това не е така, защото България става дом и за глаголицата, донесена от Кирило-Методиевите ученици. По-старата писменост се [...]

Академичен семинар „Актуални проблеми на науката“

зала "Проф. Марин Дринов"

  Проф. Константинос Нихоритис, чуждестранен член на БАН, ще изнесе на 18 май 2023 г. от 17:.00 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ лекция на тема: „Опознай се чрез съседа си“. Резюме на лекцията може да видите тук. Лекцията ще се излъчва онлайн на https://www.youtube.com/watch?v=BBdCNniBcWI    

Международна конференция „Историческата българистика извън България: състояние и перспективи“

зала "Иван Евстр. Гешов"

На 19 май 2023 г. в сградата на Българска академия на науките, зала "Иван Евстр. Гешов" ще се проведе международна конференция на тема „Историческата българистика извън България: състояние и перспективи“. Тя е поредният научен форум, организиран от Съвета за чуждестранна българистика при УС на БАН и е посветена на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Съорганизатори са Институтът за балканистика с Център по тракология и Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките в изпълнение на Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“. В конференцията ще вземат участие 23 учени, работещи у нас и в чужбина. В заявените от тях доклади и изказвания ще бъде разгледано състоянието на историческата българистика [...]

Проект за нова пощенска карта в чест на Светлин Русев представя БАН

БАН - ул. 15-ти ноември 1

Българска академия на науките, Съюз на българските филателисти, Гражданско общество – Плевен и Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ ви канят на представяне на Проект на „Пощенска карта 90 години от рождението на Светлин Русев“. Събитието ще се проведе утре, 19 май, от 11:00 часа, в Българската академия на науките (ул. 15-ти ноември 1) по повод предстоящото официално отбелязване на 90-та годишнина на твореца. Академик Светлин Русев (1933-2018) е едно от най-интересните и значителни явления в духовния живот на нашето време – като личност и творец. Изминатият от него път е забележителен не само като образец  а развитието и израстването на един от най-големите ни живописци, но и като феномен, показателен за голяма част от българските интелектуалци. Светлин Русев е избран за академик на [...]

Go to Top