Начало/Събития/

ХХII конгрес на Карпато-Балканската геологическа асоциация

Пловдив

От 6 до 11 септември в Пловдив ще се състои ХХII конгрес на Карпато-Балканската геологическа асоциация, който е и юбилеен - 100 години от основаването на асоциацията. Два института на Българската академия на науките - Геологическият институт "Акад. Страшимир Димитров" и Институтът по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов" участват в организацията. Уеб страницата на конгреса е CBGA 2022 ПРОГРАМА

Международна научна конференция „Компютърната лингвистика в България“

„Компютърната лингвистика в България“ (CLIB, https://dcl.bas.bg/clib/) е международна научна конференция, която си поставя за цел да осигури форум за представянето на научните постижения в областта на компютърната лингвистика, с фокус върху езиците с малък брой носители и недостатъчно добре развити ресурси и програми за автоматична обработка на езика. Петото издание на конференцията ще се проведе на 8 и 9 септември в гр. София. Конференцията ще бъде открита с пленарен доклад на проф. Шули Уинтнър от Университета в Хайфа, Израел, на тема The Hebrew Essay Corpus. Проф. Уинтнър е председател на Европейския отдел на Асоциацията по компютърна лингвистика, изследовател с разностранна дейност в областта на езиковите формализми, компютърната морфология и синтаксис, езиковите ресурси, машинния превод и др. На втория ден от конференцията участниците ще имат удоволствието [...]

Международна конференция по интуиционистки размити множества ICIFS’2022

онлайн и в Института по биофизика и биомедицинско инженерство

На  9 и 10 септември ще се проведе 25-то издание на Международната конференция по интуиционистки размити множества. Целта на конференцията е да събере специалисти, интересуващи се от интуиционистка размитост, взимане на решения в условия на неопределеност и други свързани теми, и да им даде възможност за дискутиране на теоретичните и практически аспекти на тази сравнително нова област от теорията на размитите множества. От 2013 г. ICIFS е събитие под егидата на Европейската асоциация по размита логика и технологии. Конференцията ще се проведе онлайн и на живо в Института по биофизика и биомедицинско инженерство, София, България.

Трета научна конференция ИНФРАМАТ

хотел Империал, Пловдив

От 12-ти до 14-ти септември 2022 г., в хотел Империал, Пловдив ще се проведе трета поредна научна конференция ИНФРАМАТ 2022 под надслов Изследователска инфраструктура в услуга на науката, технологиите и културата. Конференцията има за цел да даде възможност за представяне на актуални научни изследвания на партньорите на разпределената изследователска инфраструктура ИНФРАМАТ и на други научни организации, ползващи нейния капацитет. Ще бъдат показани и някои от разширените апаратурни и методични възможности на ИНФРАМАТ. В конференцията ИНФРАМАТ 2022 са заявили участие близо 70 изследователи от 16 институции в страната и чужбина. В програмата на конференцията са включени 20 устни доклада и 38 постера в широк обхват от изследователски области. Конференцията е организирана от Институт по физикохимия, БАН -  научен и технически координатор на ИНФРАМАТ (част от Националната [...]

Научни форуми за Гоце Делчев и 100-годишнината на македонските политически организации

гр. Гоце Делчев

На 19 септември в град Гоце Делчев ще се проведат две кръгли маси: „Гоце Делчев и героите на Илинденската епопея“ и „100 години македонски политически/патриотични организации“. Научните форуми са посветени на няколко значими годишнини: 150 години от рождението на Гоце Делчев, 119 години от Илинденско-Преображенското въстание и 100 години от основаването на Македонските патриотични организации в САЩ и Канада. Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките е съорганизатор на кръглите маси наред с Македонския научен институт – София, община Гоце Делчев и Историческия музей – Гоце Делчев. В програмата е включено и представянето на две документални изложби, посветени съответно на 150-годишнината от рождението на Гоце Делчев и 100-годишния юбилей на МПО в САЩ и Канада. В събитието ще вземат участие учени от Института [...]

Минералогия 2022

зала "Проф. Марин Дринов"

Минералогия 2022 (Mineralogy 2022) е глобална инициатива за изтъкване значението на минералогията в нашето ежедневие, предприета от Международната минераложка асоциация (IMA) (https://www.ima-mineralogy.org/YearofMineralogy.htm). Тя се провежда под патронажа на събитието Международна година на фундаменталните науки за Устойчиво развитие, одобрено с Решение, прието от Общото събрание на ООН на 2 декември 2021 г. (https://undocs.org/en/A/RES/76/14). Годината на Минералогията в България ще бъде отбелязана със събрание, организирано от представители на институции и организации, чиято дейност е пряко свързана с развитието (наука, образование, популяризиране) на минералогията у нас. То ще се проведе на 20 септември (вторник) 2022 г. в Зала „Проф. Марин Дринов“ и фоайето на централната сграда на БАН на ул. „15-и ноември“ 1, София, 1040. Предвиждат се участия с доклади, постерна сесия и изложбена дейност (колекции от минерални [...]

Учени от БАН ще участват в национална научна конференция в Стара Загора

гр. Стара Загора

Национална научна конференция „Културно-просветна и благотворителна дейност на Българската православна църква в периода от Освобождението до средата на XX век“ ще се проведе на 20-21 септември в Стара Загора. Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките е съорганизатор на събитието заедно с Регионалния исторически музей - Стара Загора, Научния архив на БАН, Старозагорската Света митрополия и община Стара Загора. Форумът е посветен на няколко значими годишнини: 100 години от кончината на първия Старозагорски митрополит Методий; 130 години от откриването през 1892 г. на Българската духовна семинария в Цариград, чийто пръв ректор е именно архимандрит Методий и 120 години от освещаването на храм „Свето Рождество Христово“ в Шипка. В конференцията ще вземат участие учени от национални и регионални научни центрове и университети в страната.  [...]

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН „Докторантура и кариера в БАН“

Събитието ще се проведе на 20 септември 2022г. (вторник) от 15.00 до 16.00 часа. Лекторите са от екипа на Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН, а модератор  ще бъде чл.-кор. дбн Евдокия Пашева, директор на ЦО-БАН. Уебинарът е с безплатно участие. Необходима е регистрация на следния линк в платформа Zoom: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYldemppz0jE9K0sO1KC3a9_hZoqkaa_Gg8 Нашата цел е да улесним и подкрепим с практически полезна информация кариерния избор на хората, които имат интерес към науката. Участниците в събитието ще се информират за възможностите, които предоставя Българска академия на науките за всички, които се интересува от научна кариера или вече са докторанти/учени! Събитието ще бъде полезно за: - бъдещи докторанти (лица, завършили магистърска степен) - настоящи докторанти в БАН и ВУ - млади учени в БАН и [...]

#ВижНевижданото: Зората на човечеството в Националния природонаучен музей – БАН

Национален природонауен музей

Изложбата #ВижНевижданото: Зората на човечеството ще бъде открита на 20 септември в Националния природонаучен музей. Експозицията е инспирирана от палеоантропологичните открития, направени в България и на Балканите през последните 15 години, които променят представите ни за първите стъпки на човечеството – както тези на предчовеците, стоящи в началото на човешката еволюционна линия, така и на първите съвременни хора, населили Европа. Използвани са най-съвременните научни данни в областта на палеоантропологията, палеонтологията и палеогенетиката и откритията, направени в България, показващи ролята на Балканите за човешката еволюция. С това проф. Николай Спасов, автор на научната концепция на изложбата, оправдава мотото на серията #Виж невижданото, доколкото представените експонати на фосили или техните точни копия не са намирани и не могат да се видят другаде по света. Изложбата е представена [...]

Антология на съвременната българска поезия „НА ПОСЛЕДНИЯ ЕТАЖ НА НЕБЕТО“

Столична библиотека

Институтът за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките e съорганизатор на представянето на  Антология на съвременната българска поезия „НА ПОСЛЕДНИЯ ЕТАЖ НА НЕБЕТО“ (Загреб, 2022) в памет на Марин Бодаков. Събитието ще се проведе на 21 септември 2022 г. от 18.30 часа в клуба на Столична библиотека. Водещ: Петър Чухов, с участието на Иван Херцег, Зорница Христова, Стефан Иванов, Силвия Чолева, Людмила Миндова.

Международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ – DiPP2022

гр. Бургас

От 23 до 25 септември 2022 г. Институтът по математика и информатика, под патронажа на ЮНЕСКО и с подкрепата на Община Бургас, организира Дванадесетата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ – DiPP2022. Дванадесетата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство” (DiPP2022) цели да представи иновации, проекти и научни и научно-приложни разработки в областта на цифровото документирането, архивирането, представянето и запазването на световно и национално материално и не-материално културно и научно наследство. Основен фокус е осигуряването на отворен достъп до цифровизирано национално културно и научно наследство и следването на устойчиви политики за продължаващо му цифрово съхранение и опазване. Събитието ще бъде открито на 23 септември 2022 г. от 13:00 часа в Регионалната библиотека „Пейо Яворов“, гр. Бургас. Съорганизатори: Регионален академичен център [...]

Хърватско поетическо матине

Институт за балканистика с Център по тракология – БАН, ул. „Московска” № 45

На 24 септември 2022 г. от 10.30 часа в сградата на Института за балканистика с Център по тракология на ул. „Московска“ № 45 ще се проведе ХЪРВАТСКО ПОЕТИЧЕСКО МАТИНЕ. Участие в събитието ще вземат поетите Иван Херцег, Звездана Йембрих, Кристина Шпиранец и преводачите Симона Кръчмарова и Антонина Миткова. Водещи: Силвия Чолева и Людмила Миндова. Събитието е организирано от Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките и Издателство за поезия ДА с подкрепата на литературна мрежа „Традуки“.

В ИИКТ ще се проведе обучение за устойчивостта на цифровите вериги на доставки

Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 2, София

На 26 септември 2022 г. двама учени от Университета в Ковънтри и Астънския университет в Бирмингам ще проведат обучение на експерти от Българската академия на науките, университетите, бизнеса, системата за национална сигурност и неправителствени организации относно устойчивостта на цифровите вериги на доставки при проблемни събития като Брекзит, Ковид и войната между Русия и Украйна. Инициативата се организира от Мрежата за наука и иновации на Обединеното кралство в България и Британското посолство в София. Домакин на събитието ще бъде Институтът по информационни и комуникационни технологии на Българската академия на науките. Обучението цели повишаване уменията на българските учени в областите на киберсигурност и дигитализация. Ще се постигне по-голяма устойчивост срещу киберпрестъпления, тъй като ще участват български експерти от всички сектори, работещи заедно по киберзаплахи, а чрез интерактивното [...]

Панелна дискусия „Доверие в дигиталния свят“

зала "Проф. Марин Дринов"

Панелна дискусия на тема „Доверие в дигиталния свят“ ще се проведе на 27 септември 2022 г. от 9:00 часа в зала “Проф. Марин Дринов” в БАН (ул. „15 ноември” № 1). По време на дискусията експерти от Българска академия на науките и Хуауей Технолоджис България ще обменят опит и знания по теми, свързани с доверието в дигиталния свят, проактивно идентифициране на бъдещи киберзаплахи, биометрично защитено споделяне на ресурси в общността, дигиталното бъдеще с изкуствен интелект и управление на данни, „умни“ градове, инфраструктура за високопроизводителни пресмятания. Домакин на събитието е Българската академия на науките, а темите ще бъдат обсъдени пред представители на университети, бизнес, неправителствени организации и учени. Експертите от Хуауей, които ще участват в дискусията, са от Гърция, Белгия, Норвегия, а целта на форума е [...]

„Международен семинар по екология“

„Международен семинар по екология“ ще се проведе on line на 29 и 30 септември 2022 г. Тази година семинарът е под наслов „Актуални проблеми на екологията“ и е посветен на Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие 2022. ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 1.      Биоразнообразие. Консервационна биология; 2.      Биотични и абиотични въздействия върху живата природа. Екологичен риск. Биоремедиация; 3.      Екосистемни изследвания и услуги. Ландшафтна екология; 4.      Екологично земеделие. Екологично образование. Семинарът e организиран от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия на науките и Секция "Биология" към Съюза на учените в България. През годините форумът предоставя платформа за споделяне на нови знания и информация между студенти, докторанти, млади и утвърдени учени. Допълнителна информация на: https://seminarofecology.wixsite.com/2022 и http://www.iber.bas.bg/?q=en/node/18

Европейска нощ на учените 2022

Единният център за иновации на Българска академия на науките организира кръгла маса на тема „Енергийно бъдеще – предизвикателства и пробивни иновативни решения за генериране, управление и съхранение на енергия. Иновации в областта на водород и горивни клетки, сероводород, батерийни системи, ВЕИ и интелигентни мрежови решения с цел оптимално управление и използване на енергията”. Дискусията е в рамките на събитието Европейска нощ на учените 2022 и ще се проведе онлайн на 30 септември от 13:30 часа. Основната цел на кръглата маса е да събере на едно място всички заинтересовани страни, като предостави форум за дискусия и споделяне на добри практики. Линк към събитието: https://us06web.zoom.us/j/85729603177?pwd=RVBXNTdhMUM4QTAwbVhCUXZ3V2lGdz09 Програмата на Европейска нощ на учените 2022. Учени от различни научни звена на Българската академия на науките ще се включат в инициативите [...]

International Symposium on Bioinformatics and Biomedicine (BioInfoMed’2022)

гр. Бургас

International Symposium on Bioinformatics and Biomedicine (BioInfoMed’2022) се провежда от 5 до 7 октомври в Бургас. Основни организатори на форума: Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – представен от проф. д-р Сотир Сотиров,  Зам.-ректор по международна дейност и следдипломна квалификация Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН – представен от проф. д-р Таня Пенчева, Директор УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ“  – представена от акад. проф. Чавдар Славов, дмн Съюз на учените в България, секция “Информатика“ и секция “Биомедицинско инженерство“ – представен от проф. дбн Диана Петкова Сборникът с абстрактите може да бъде изтеглен през сайта на Симпозиума:  https://bioinfomed.org/book-of-abstracts/

XV конгрес на българските микробиолози с международно участие

гр. Копривщица

XV конгрес на българските микробиолози ще се проведе от 5 до 8 октомври в гр. Копривщица. Утвърдени и млади учени от България и Европа ще представят и обсъдят най-новите постижения и предстоящите тенденции в микробиологичната наука. Конгресът ще бъде открит с встъпителна лекция на професор Колин Харууд от Нюкасълски университет, Великобритания и член на ръководството на Федерация на европейските микробиологични дружества. Първата сесия ще бъде посветена на 200- годишнината от рождението на световноизвестния микробиолог Луи Пастьор. Във форума ще участват над 120 учени от различни направления на микробиологията, ще бъдат обсъдени и предизвикалствата на пандемията COVID-19. Поканени са 28 водещи учени с пленарни доклади, отразяващи най-новите постижения. Млади микробиолози ще имат възможност да представят своите идеи и разработки. Конгресът създава условия за установяване на нови [...]

Юбилейна конференция „100 години от рождението на акад. Румен Цанев“

зала "Проф. Марин Дринов"

Институтът по молекулярна биология ,,Aкад. Румен Цанев‘‘ към Българската академия на науките (БАН) организира юбилейна международна научна конференция ,,100 години от рождението на акад. Румен Цанев‘‘. Конференцията ще се състои от 5 до 7 октомври 2022 г., в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН (ул. "15 ноември" N1). Откриването е в 9:30 часа. Акад. Румен Цанев (1922 – 2007) е основоположник на българската молекулярна биология и основател на Института по молекулярна биология (1960 г.). С годините институтът се модернизира, сменя учените и облика си, но наследството на неговия основател е живо, цени се и се предава на следващите поколения учени. Основните направления на изследванията в института са естествено продължение на работата на  акад. Цанев и екипа му. Акад. Цанев формулира първата хипотеза за епигенетична регулация, [...]

Международна научна конференция „ПРОСОПОГРАФИЯ НА СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ“

Институт за исторически изследвания бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17

Международна научна конференция „ПРОСОПОГРАФИЯ НА СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ“ ще се проведе на 7 и 8 октомври 2022 г. в Института за исторически изследвания – БАН (бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17). Форумът е организиран от секция „Средновековна история“ към Института за исторически изследвания – БАН (проф. дин Илия Г. Илиев, доц. д-р Сашка Георгиева, гл. ас. д-р Кирил Ненов). Целта на научното събитие е да се представят нови изследвания върху биографиите и/или творчеството на средновековни българи, както и на свързани с тях личности от средновековна Европа.

Софийски фестивал на науката 2022

София Тех Парк

Учени от Българската академия на науките ще се включат в Софийския фестивал на науката, който ще се проведе на 8 и 9 октомври в София Тех Парк. Сред акцентите в програмата са лекции на носителите на наградата "Питагор" за принос в науката на Министерството на образованието и науката. Проф. д-р Маргарита Попова, проф. д-р Павлина Долашка, гл. ас. д-р Мерилин Ал Шариф, доц. д-р Явор Милтенов и гл. ас. д-р Андриана Спасова получиха отличието през 2022 г. Цялата програма вижте тук.    

Нова апаратура ще изследва състава на лечебни и ароматични растения

Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 9

Нова лаборатория по спектроскопия на ядрен магнитен резонанс (ЯМР спектроскопия) ще бъде открита на 13 октомври в Института по органична химия с Център по фитохимия на БАН. Новото оборудване ще допринесе за разширяване на възможностите за научни изследвания и иновации в областите химия, фитохимия, материалознание и науките за живота. Новата лаборатория е оборудвана с два нови съвременни ЯМР спектрометъра на фирма Bruker BioSpin. ЯМР спектроскопията е един от най-мощните аналитични методи за качествен, количествен и структурен анализ, който се използва в редица научни области за постигане на високо ниво във фундаменталната и приложна наука. Апаратурата ще бъде основно използвана за качествен и количествен анализ на състава на лечебни и ароматични растения, на агробио-отпадъци, както и за структурно охарактеризиране на съдържащите се в тях биологично активни [...]

Тържествено събрание “50 години ИФТТ”

зала "Проф. Марин Дринов"

Тържественото събрание ще се проведе в понеделник на 17 октомври от 16:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“. Програмата на честването включва музикален поздрав от камерен оркестър „Митонисимо“ с диригент Огнян Митонов, приветствия, филм за ИФТТ и връчване на награда „Академик Георги Наджаков“.

Невроинформатика, невронни мрежи и неврокомпютри: Настояще и бъдеще

зала "Проф. Марин Дринов"

Лекция на проф. Никола Касабов, гост професор в Института по информационни и комуникационни технологии на БАН, ще се проведе на 18 октомври от 11:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“. Темата на лекцията е "Невроинформатика, невронни мрежи и неврокомпютри: Настояще и бъдеще". Лекцията ще се излъчва онлайн на:  https://www.youtube.com/watch?v=ZOp51P7NBvE Информация за проф. Касабов вижте тук.

Откриване на Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие

СУ "Св. Климент Охридски" - аула

На пленарната сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН), състояла се на 02.12.2021 г. в Ню Йорк, с консенсус е приета Резолюция 76/A/L.12 за обявяване на 2022 г. за Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие – МГФНУР (The International Year of Basic Sciences for Sustainable Development – IYBSSD2022). Програмата на откриването на събитието е обявена на https://iybssd.bg/  

Академичен семинар „Актуални проблеми на науката“

зала "Проф. Марин Дринов"

 „Съвременни постижения в областта на захарния диабет“ е темата на академичния семинар „Актуални проблеми на науката“, който ще се проведе на 20.10.2022 г. от 15:00 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. Лектор е чл.-кор. проф. д-р Цветалина Танкова, дмн Резюме на лекцията може да видите тук.

Среща „Вторници на металознанието“

ИМСТЦХ-БАН

ИМСТЦХ-БАН организира първа среща от инициативата „Вторници на металознанието“. Срещата ще се проведе на 25.10.2022 от 13:30 на адрес гр. София, бул. „Шипченски проход“ 67, ет. 4 в залата на Научния съвет (414). Теми на лекциите: „Лабораторен комплекс "Варна" - теми, проекти, апаратура, перспективи“ „Покрития за потискане на кавитационните ефекти“ „Анодиране и антибактериални покрития“ „Интегрирана навигационна система“ Ще презентират: проф. дтн Христо Скулев ас. д-р Радостина Янкова гл. ас. Деян Веселинов гл. ас. д-р Иван Попов

Уебинар: „Възможности от HUAWEI за стипендия и кариерно развитие на докторанти“

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tf-iprjgiGtYTVTpivlGPAmOq5EjU-smQ

Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН канят докторантите с интереси в сферата на информационните и комуникационни технологии на деветото събитие от: Серия уебинари „ПИСАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УСПЕШНИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ“ УЕБИНАР на тема: „ВЪЗМОЖНОСТИ ОТ HUAWEI ЗА СТИПЕНДИЯ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ДОКТОРАНТИ“ Лектори и участници в дискусията от Huawei Technologies Bulgaria:   Тери Ли, Генерален мениджър /участие на англ. ез./ Алис Ли, Ръководител връзки с обществеността /участие на англ. ез./ Рая Гунчева, ПР мениджър Десислава Атанасова, ПР мениджър   Събитието ще открие: чл.-кор. дбн Евдокия Пашева, Зам.-председател на БАН, Директор на ЦО-БАН   Дата:                                                                     Час: 28 октомври 2022г. (петък)                      14.00 до 15.00 часа   Място: Можете да се регистрирате за събитието на следния линк в платформа Zoom: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tf-iprjgiGtYTVTpivlGPAmOq5EjU-smQ   [...]

Представяне на том 16 от избраните съчинения на Николай Хайтов

зала "Проф. Марин Дринов"

Представяне на том 16 от избраните съчинения на Николай Хайтов „Време за разхвърляме на камъни. Който има ухо, да чуе“ на 31 октомври от 18:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. Организатори са БАН, Съюзът на българските писатели и издателство „Захарий Стоянов“.

БАН отбелязва Деня на народните будители

зала "Проф. Марин Дринов"

Тържествено събрание по случай Деня на народните будители под патронажа на президента на Република България Румен Радев  ще се проведе на 1 ноември, от 11:00 часа, в Българската академия на науките, зала „Проф. Марин Дринов“ (ул. „15-ти ноември“ № 1). Тържеството е посветено на 300 години от рождението на Паисий Хилендарски и 260 години от написването на „История славянобългарска“. Президентът Румен Радев и председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски ще произнесат слова. Проф. Кирил Топалов ще говори на тема „Великият светогорец и неговото дело на ползу роду болгарскому“. Преди тържественото събрание, в 10:00 часа, на паметника на Паисий Хилендарски (срещу патриаршеския храм „Св. Александър Невски“) ще бъдат поднесени венци и цветя. Спектакъл с текстове от „История славянобългарска“ и цитати от жития на Св. Паисий Хилендарски, [...]

Изложба „Между двата свята”

Национален антропологичен музей на БАН бул. „Цариградско шосе“ 73, София

Институтът по експериментална морфология патология и антропология с музей ще открие на 1 ноември изложба „Между двата свята”. Изложбата представя народните вярвания и обичаи свързани с погребалните практики и митологични образи.  Автор на изложбата е д-р Росен Гацин. Рецензенти са проф. д-р Светлозара Петкова - Директор на ИЕМПАМ-БАН, проф. д-р Димитър Кадийски и доц. д-р Атанас Кацаров - ръководител на Националния антропологичен музей. Официалното откриване ще бъде на 1 ноември от 16 ч. в сградата на НАМ в София, бул. „Цариградско шосе” № 73.

Национална кръгла маса

зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ БАН

Национална кръгла маса "Имало ли е фашистки режим или фашистко управление в България?" ще се проведе на 4 ноември 2022 ч. от 10:00 ч. в зала „Акад. Иван Евстр. Гешов“ в Българската академия на науките. Организатор на форума е Институтът за исторически изследвания – БАН. Главните въпроси, които ще се дискутират са: Какви са основните характеристики на фашисткия тоталитарен режим; Какви за характеристиките на политическото управление, установено в България след 19 май 1934 г.; Как еволюира политическият режим в България, особено в периода 1941-1944 г. Предвижда се събитието да бъде предавано на живо на фейсбук страницата на Института за исторически изследвания.

Откриване на Паметна плоча на академик Стефан Додунеков, Алея „Личности на България с принос за Велико Търново“

Велико Търново, алея „Личности на България с принос за Велико Търново“

Институтът по математика и информатика при Българската академия на науките, Съюзът на математиците в България и Регионалният академичен център при БАН във Велико Търново организират Тържествено откриване на Паметна плоча на академик Стефан Додунеков, което ще се състои на 10 ноември 2022 год., четвъртък, от 15:00 часа в град Велико Търново, алея „Личности на България с принос за Велико Търново“. В Алеята се поставят паметни знаци на изявени личности, допринесли с дейността си за развитието и утвърждаването на Велико Търново във всички области на живота. На откриването ще присъстват председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски, Негово Високопреосвещенство Великотърновският Митрополит Григорий, кметът на община Велико Търново инж. Даниел Панов, ректорът на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д-р Христо Бонджолов, [...]

Уебинар за програмата „Фулбрайт“

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAsceCtrjguGNwCDGiyKh8VKmse82BDQTxO

Уебинар на тема:  „Информационна сесия за стипендии за изследователска дейност в САЩ по програмата "Фулбрайт" през академичната 2023-24г.“ ще се проведе онлайн на 11 ноември, петък, от 15:00 часа. Лектор ще бъде Мария Костова, програмен координатор за стипендианти от България https://www.fulbright.bg/ Повече за уебинара може да видите тук.    

Поредица от дискусии за потопеното под язовирите наследство започва в ИЕФЕМ – БАН

ИЕФЕМ – БАН, ул. „Московска“ 6А, зала 19

На 15 ноември 2022 г., вторник, в 15 ч. в зала 19 на ИЕФЕМ-БАН ще стартира поредица срещи-дискусии, в които ще бъдат представени резултатите от изследванията по проект „Потопеното наследство. Село на дъното на язовира: миграции, памет, културни практики“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката на Република България. През последните 4 години учени от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките проучиха 23 язовира, при чийто строеж са разрушени, заличени, залети или засегнати над 60 селища в цяла България. Мащабното изследване обхваща етнографско и фолклористично изучаване на потопените селища, издирване на хиляди архивни документи, срещи и разговори с изселени и техни потомци, документиране на срещи на изселените, наземно и въздушно фотографиране на останките [...]

Тържествено честване на 75 години от основаването на Геологическия институт на БАН

зала "Проф. Марин Дринов"

Тържествено честване на 75 години Геологически институт „Страшимир Димитров“  и честване на 85-годишнината на академик Иван Загорчев организира Геологическият институт.  

Академичен семинар:„Квантова информатика и квантови технологии“

зала „Проф. Марин Дринов“

„Актуални проблеми на науката“ Тема: „Квантова информатика и квантови технологии“ Лектор: акад. Николай В. Витанов РЕЗЮМЕ НА ЛЕКЦИЯТА През 1982 г. Файнман предлага идеята за квантовия компютър – машина, работеща по законите на квантовата физика, която може да реши задачи, практически нерешими за добре известните ни класически компютри.  В лекцията ще бъдат представени историята на квантовите компютри от Файнман до наши дни, досегашните успехи и неуспехи, перспективите за тяхното построяване и задачите, които те ще могат да решат. Ще бъдат представени накратко и другите основни квантови технологии, развили се от идеята за квантовия компютър: квантови симулации, квантова криптография и квантови комуникации, квантова метрология и квантови сензори. Лекторът ще разкаже и за основните теми и резултати на Групата по квантова оптика и квантова информатика във [...]

Конференция “Digitalization аnd Social Inequalities”

зала Триадица 2 в Гранд Хотел София и онлайн

Уважаеми колеги и приятели, От името на Института по философия и социология към БАН и Бюрото на Фондация „Конрад Аденауер“, имаме удоволствието да Ви поканим на тазгодишната конференция “Digitalization аnd Social Inequalities”. Събитието ще се състои на 18 ноември 2022 г. (петък) от 10:00 ч. в зала Триадица 2 в Гранд Хотел София и чрез онлайн платформата ZOOM на следния линк: https://us02web.zoom.us/j/89381290457?pwd=ejE0cVZsdHpLUlFGWkV3WW5yckRQUT09 Езици: български и немски (симултанен превод) При необходимост можете да се свържете с нас на имейл: conference182022@abv.bg Програмата на конференцията вижте ТУК

Кораб с хибридно задвижване и нови технологии за съхранение на енергия представят в БАН

зала "Проф. Марин Дринов"

Резултати от научните изследвания по Национална програма "Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС) ще бъдат представени на 18 ноември в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. Учени от  Българската академия на науките, съвместно с представители на висши училища в страната, разработват нови технологии за съхранение и преобразуване на възобновяема енергия и търсят ефективни методи за улавяне и оползотворяване на въглероден диоксид. В рамките на програмата е разработен демонстрационен речен плавателен съд HydRUforce, задвижван с водород и слънчева енергия. С реализацията на проекта българските учени се включват в изследванията за използване на нисковъглеродната енергия във вътрешния воден транспорт на Европа. Четвъртата отворена среща в рамките на програма ЕПЛЮС ще се проведе на 18 ноември от 10:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. [...]

КАТАЛИЗ ЗА ПРЕХОД КЪМ ЗЕЛЕНА ЕВРОПА – Обучителен семинар

Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ ул. «Акад. Георги Бончев», блок 10

КАТАЛИЗ ЗА ПРЕХОД КЪМ ЗЕЛЕНА ЕВРОПА – Обучителен семинар за усъвършенстване на промишления катализ чрез синергия на научни експерименти и суперкомпютърни симулации   Четиридневен международен семинар, посветен на ключовата роля на катализа в процесите на преобразуване на енергия и материали, ще бъде проведен в Конферентната зала на ИЕЕС-БАН от понеделник, 21 ноември. Водещи учени-експерти от Европа и Америка ще изнесат обучителни лекции върху актуални теми, насочени към обвързването на фундаментални научни изследвания по катализ със съвременни изчислителни техники като важен подход за осъществяване на значим напредък в академичното и индустриалното развитие на зелени технологии. Събитието се организира съвместно от Българската академия на науките (БАН), ЦК ХИТМОБИЛ към ИЕЕС-БАН, Софийски университет „Св. Климент Охридски“  (СУ), и STFC Daresbury Laboratory, Великобритания и Сдружение „Национален център за суперкомпютърни [...]

Ден на Института за литература

Институт за литература

Учените от Института за литература при Българската академия на науките отбелязват 21 ноември като свой празник. В този ден Институтът традиционно отваря врати и представя пред колеги, общественост и медии своята разностранна научноизследователска дейност и резултатите от нея. Официални гости ще бъдат учени от ръководството на Академията и сродните институти, представители на чуждестранни културни институти в София, университетски преподаватели, партньори от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, от Националния литературен музей, от Столичната библиотека, от Софийската градска художествена галерия и от редакциите на научната и културната периодика. След двегодишно прекъсване тази година акцент в събитието ще бъде продукцията на Издателския център „Боян Пенев“ при Института за литература. В двата салона на бул. „Шипченски проход“ N 52, бл. 17 (партер) ще бъдат изложени авторски [...]

Представяне на енциклопедията „Свещените места на България“

зала "Проф. Марин Дринов"

Научноинформационен център „Българска енциклопедия“ към БАН и издателство „КНИГОМАНИЯ“ организират представяне на  ЕНЦИКЛОПЕДИЯ „СВЕЩЕНИТЕ МЕСТА НА БЪЛГАРИЯ“  Енциклопедията е първото по рода си издание, което събира в един том информация за обекти, свързани с духовните потребности на различни етноси, населявали територията на България от праисторията до днес. В представянето на енциклопедията ще участват главният редактор акад. Васил Николов, автори, консултанти и сътрудници, взели участие в изданието.

БАН подписва рамково споразумение за сътрудничество с Медицински университет – Варна

Българска академия на науките ул. 15-ти ноември 1, София, Bulgaria

Рамково споразумение за сътрудничество в областта на научно-изследователската, образователната и иновационната дейност между Българската академия на науките и Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна ще подпишат на 24 ноември в БАН акад. Юлиан Ревалски и проф. д-р Валентин Игнатов.

Конференция с международно участие “Migration, cultural diversity and life prospects under conditions of global crisis”

Хибридно събитие, което ще се проведе в хотел Анел, гр. София, бул. Тодор Александров №14 (близо до метростанция „Опълченска“), с възможност за онлайн участие.

Форумът е отворен за дискусия на широк кръг проблеми и за търсене на решения с интердисциплинарен подход. Докладите и обсъжданията може да включват, но не се свеждат единствено до следните теми: Емиграция и мобилност: възможности и предизвикателства; Имиграция: перспективи за бежанци и страни-домакини; Вътрешна миграция в условия на криза; Етнокултно разнообразие и идентичност; Жизнено планиране и жизнени перспективи в кризисни условия; Психологически детерминанти на миграционните нагласи и поведение. Работен език на конференцията е английски език. Каним всички желаещи да участват да попълнят Форма за регистрация с резюме (Registration and Abstract Form) на адрес: https://docs.google.com/document/d/11GABfPK5I76xFfQdcP37rpUNC3FMuoXz/edit?usp=sharing&ouid=102464435345802197482&rtpof=true&sd=true Важни дати: Срок за подаване на Формата за регистрация с резюме – 15 септември 2022 г. Срок за потвърждение на одобрение на резюмето – 15 октомври 2022 г. Срок за подаване [...]

Откриване на лаборатория „Виртуална история на българската литература (ІХ-ХХІ в.)“ в Института за литература при БАН

бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17

На 29 ноември 2022 г. от 13.30 часа в сградата на Института за литература (ИЛ) на бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17 председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски ще открие лабораторията „Виртуална история на българската литература (ІХ-ХХІ в.)“. Лабораторията се изгражда през последните пет месеца в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Институтът за литература е партньор по проекта, който се изпълнява от консорциум от дванадесет водещи образователни и научни организации. Дейността им е ориентирана към управлението и опазването на българското културно наследство, управлението на защитени местности и опазването на околната среда, развитието на [...]

Представяне на сборника “История, памет, промяна“

зала "Проф. Марин Дринов"

Сборник “История, памет, промяна“ в чест на проф. Ангел Димитров ще бъде представен на 29 ноември (вторник) от 17:30 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките. Книгата е събрала студии и статии на представители на различни поколения изследователи. Основното ядро текстове са посветени на проблеми на възрожденската епоха и на широкото поле на националния въпрос. Фактологични приноси и теоретизации очертават многообразието на подходи към миналото. Сборникът ще бъде представен от доц. Елена Костова и доц. Антоанета Кирилова от Института за исторически изследвания – БАН, доц. Михаил Груев от ДА “Архиви“ и Тони Николов – главен редактор на Портал Култура и списание. „Култура“.

Национална кръгла маса с международно участие „Културно-историческото наследство в Западните Балкани – актуални проблеми“

Античния културно-комуникационен комплекс „Сердика“ пл. „Независимост“ № 1

Национална кръгла маса с международно участие „Културно-историческото наследство в Западните Балкани – актуални проблеми“ ще се проведе на 30 ноември 2022 г. от 9:30 ч. в Античния културно-комуникационен комплекс „Сердика“, зала 1, подкуполно пространство на зона „Ларго“, пл. „Независимост“ № 1. Организатор на форума е Институтът за исторически изследвания към БАН. В него ще вземат участие учени от Българската академия на науките, университети в България и Централна и Югоизточна Европа, ДА „Архиви“ и др. Кръглата маса е по проект към Фонд „Научни изследвания“ – МОН № КП -06-Н30/5 „Българите в Западните Балкани (100 години преди и след Ньой)“. Част от събитието е и представяне на изложба: „Българите в Западните Балкани (100 години преди и след Ньой)“. Програма

50 г. Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

зала "Проф. Марин Дринов"

  Тържествено събрание, посветено на 50-ата годишнина от основаването на  Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика ще се проведе на 30.11.2022 г. от 11:00 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. По повод юбилея е открита и изложба в галерия „Академика“, БАН, посветена на научните постижения на ИЯИЯЕ. Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика се отделя от Физическия институт на БАН през 1972 година в резултат на нарасналата в този момент стопанско-икономическо роля на ядрените технологии у нас. През годините в Института работят едни  от  най-изявените български учени - физици,  инженери,  математици,  химици  и  биолози. От създаването си до днес ИЯИЯЕ е сред водещите академични институции у нас по брой на публикации и цитирания, което е определящо за приноса му научните достижения на [...]

Девета научна сесия на Ученическия институт на БАН

зала "Проф. Марин Дринов"

  Деветата научна сесия на Ученическия институт на БАН ще бъде открита на 2 декември от 10:00 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“. За участие в националния научен форум са постъпили над 50 проекта на ученици от 15 града в страната. Тази година научната сесия, организирана от Ученическия институт на БАН, ще се проведе на 2 и 3 декември в зала „Проф. Марин Дринов“, ул. „15 ноември, № 1. Програма за 2 декември. Програма за 3 декември.

Представяне на изданието „Българският Северозапад: минало и съвременност“

Регионален исторически музей - Монтана

На 2 декември 2022 г. от 11.00 часа в eкспозиционната зала на Регионалния исторически музей в гр. Монтана ще бъде представен новият сборник „Българският Северозапад: минало и съвременност“ (съставител и редактор чл.-кор. проф. дин Александър Костов). Книгата е поредното издание на филиала на Института за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ–БАН) в гр. Монтана. Сборникът включва резултати от проучвания, представени на проведената на 10 юни 2022 г.  научна конференция, организирана от филиала на ИБЦТ–БАН и Регионалния център при БАН в гр. Монтана, съвместно с Община Монтана, Регионалния исторически музей и Държавeн Архив - Монтана.

Премиера на книгата на доц. Елка Трайкова “Литературноисторически и критически сюжети”

Американски център на Столична библиотека

Покана за премиера от Издателския център “Боян Пенев” на Института за литература На 6 декември 2022 г. от 18:00 ч. в Американския център на Столична библиотека ще се състои премиера на книгата на доц. Елка Трайкова “Литературноисторически и критически сюжети”. Книгата ще представят директорът на Института за литература доц. Пенка Ватова и доц. Мариета Иванова-Гиргинова.

Премиера на книги с литературни анкети

галерия ПОРТ А

На 9 декември (петък) от 18.30 ч. в галерия ПОРТ А ще се състои среща с Ани Илков, Едвин Сугарев и Владимир Левчев. Тримата поети ще се съберат за обща премиера на книгите с литературни анкети, които гл.ас. д-р Боряна Владимирова от Института за литература провежда с всеки от авторите. Книгите носят заглавията: “Сеч и меланхолия” (разговори с А. Илков), “Въглени и звезди” (разговори с Е. Сугарев) и “Животът - спомен за сън” (разговори с Вл. Левчев). В галерията ще бъдат изложени творби на починалия през 2015 г. художник карикатурист и плакатист на Народния театър Стефан Десподов. Със съвместното събитие анкетираните творци желаят да почетат паметта на своя близък приятел.

“Историческата наука в съвременния свят“

зала "Проф. Марин Дринов"

Институтът за исторически изследвания ще отбележи 75 години от своето създаване с конференция „Историческата наука в съвременния свят“, която ще се проведе на 16 декември 2022 г. от 10:00 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките. Тържественото събитие ще бъде открито от директора на Института проф. Даниел Вачков. Идеята е да се отбележи приемствеността между различните поколения историци и да се разкрие визията на младите изследователи за бъдещето на историческата наука. В конференцията ще вземат участие: гл. ас. д-р Страхил Панайотов, гл. ас. д-р Деница Петрова, гл. ас. д-р Константин Голев, гл. ас. д-р Кръстьо Йорданов, гл. ас. д-р Стефан Димитров, ас. д-р Анелия Стоянова, ас. д-р Александър Стоянов, гл. ас. д-р Ивайло Найденов, гл. ас. д-р Чавдар Ветов, гл. [...]

Изложба – представяне “ТРОIА на Патер  Апалилуна

Национален антропологичен музей към ИЕМПАМ - БАН София, бул.”Цариградско шосе” 73 

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с Национален антропологичен музей ви кани на изложба - представяне “ТРОIА на Патер  Апалилуна”, с автор Никола де Зеко. Книгата “ТРОIА на Патер Апалилуна” на Никола де Зеко рисува картини и разказва за събития през периода от 3500 г. пр. Хр., до късната Античност и началото на Средновековието (VI-VII в. сл. Хр.). Троянската война е представена чрез троянските герои и техните съюзници, с имената им от Омировата ИЛИАДА, както и чрез лидерите на петте легиона, защитавали града. Историческата приказка “ТРОIА на Патер Апалилуна” проследява и пътя на Антенор от Троя, предвождал след войната част от пафлагонците от Анатолия към земите на днешна Италия. Интересът на автора към античната история възниква в детството и прераства, заедно с пътуванията му [...]

Академичен семинар „Актуални проблеми на науката“

зала "Проф. Марин Дринов"

Лекция на тема „Водата като течност“ ще представи акад. Христо Цветанов на 19 януари от 15:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. Лекцията е част от академичния семинар  „Актуални проблеми на науката“ на Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН. Резюме на лекцията и биографична справка за акад. Цветанов може да видите тук.

Националният природонаучен музей при БАН отбелязва 60 години от основаването на Геолого-географския факултет на Софийския университет

зала Левентис на НПМ-БАН

                                      Националният природонаучен музей при БАН ще бъде домакин на серия научнопопулярни лекции на палеонтологични теми, представени от палеонтолози, възпитаници на Геолого-географския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Заповядайте на 20 януари 2023 г., от 14 часа, в зала Левентис на НПМ-БАН. Лекциите ще запознаят публиката с актуални изследвания в сферата на палеонтологията на гръбначните животни, осъществявани както в България, така и в чужбина от български учени и техните колеги. ПРОГРАМА Водещ на събитието: гл. ас. д-р Дочо Дочев, палеонтолог в ГГФ на СУ > > Късномиоценската хипарионова фауна на България | гл. ас. д-р Латинка Христова, палеонтолог в отдел „Палеонтология и минералогия“ на НПМ–БАН [...]

Представяне на новия сайт на архивите и на първи цифровизирани теренни киноленти в музикално-фолклорния архив на ИИИзк

зала "Проф. Марин Дринов"

Представяне на новия сайт на архивите и на първи цифровизирани теренни киноленти в музикално-фолкорния архив на ИИИзк ще бъде направено от екипа на проекта „Културното наследство в архивите на Института за изследване на изкуствата: интерактивна карта на изкуствата в България“. Демонстрациите ще бъдат в рамките на заключителното заседание на семинара „Изкуствознание, архиви и интернет: история и перспективи“, което ще се проведе на 27 януари 2023 г. (петък) в 17.00 в Големия салон на БАН (ул. „15 ноември“ № 1). Проектът „Културното наследство в архивите на Института за изследване на изкуствата: интерактивна карта на изкуствата в България“ е част от по-мащабния „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“,  финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, приоритетна [...]

Годишна конференция на Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО) – БАН на тема: „Устойчивост на критичната инфраструктура – изследвания и технологии”

зала "Акад. Иван Евстр. Гешов" (207)

Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО) към Българска академия на науките, организира Годишна конференция на ЦИНСО-БАН на тема: „Устойчивост на критичната инфраструктура – изследвания и технологии”. Настоящото събитие ще се проведе с основен фокус върху предизвикателства, пред които сме изправени в светлината на актуалните геополитически събития и приетите приоритети на ЕС за устойчивост на критичната инфраструктура, като конференцията ще отбележи и 20 години от създаването на Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО) – БАН. На 31 януари 2023г. в Българската академия на науките, ще се проведе кръгла маса, на тема: Предизвикателства, произтичащи от новата  Директива (PE-CONS 51/22) относно устойчивостта на критични субекти, отмяната на Директива 2008/114/ЕО на ЕС и Препоръките на ЕС (15623/22) за координиран подход в целия [...]

Изложбата „От жълъд до вековно дърво“ гостува на Националния природонаучен музей 

Зала Левентис | НПМ-БАН

Специална програма: само на 4 февруари 2023, събота, от 10:30 часа, в зала Левентис организаторите ще представят образователни игри за деца с магнити, мемори карти, пъзели и книжката „В сенките на странджанските гори”. Изложбата „От жълъд до вековно дърво“ представя красотата и биоразнообразието в горите на Странджа като поставя акцент върху необходимостта от тяхното опазване. Със снимки на растения и животни, характерни за планината, е представена гората като съобщество на дървета, храсти, тревисти растения и животни и взаимовръзката между тях. Включена е кратка информация за лесното разпознаването на различните видове дъбове в природата, според разликите във формата и големината на листата им и техните жълъди. За малките природолюбители най-интересен е интерактивният модул с макет на странджански дъб. Изложбата е създадена по проект, финансиран от [...]

Научна конференция „150 години безсмъртие: Васил Левски, революцията и бъдещият свят“

Заседателна зала № 1, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“

Научна конференция „150 години безсмъртие: Васил Левски, революцията и бъдещият свят“ ще се проведе на 6 февруари 2023 г. от 9:30 ч. в Заседателна зала № 1, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“. Организатори на форума са Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките и СУ „Св. Климент Охридски“. Конференцията цели да събере утвърдени учени и водещи млади специалисти, които да представят и дискутират различни аспекти от живота и делото на Васил Левски в контекста на европейското политическо мислене през ХIХ в. и на българското националноосвободително движение през 60-те и 70-те години на ХІХ в. ПРОГРАМА Събитието е част от Националната програма за отбелязване на 150 години от гибелта на Васил Левски под патронажа на Президента на Република България. [...]

Първа копка на лабораторен комплекс в кампус „Гео Милев“

ул. "Акад. Георги Бончев" - Институт по оптически материали и технологии, блок 109

На 8 февруари 2023 г. от 13:00 часа ще започне церемонията Първа копка на Лабораторния комплекс в кампус „Гео Милев“, намиращ се на територията на Българската академия на науките – IV-ти километър. Тя включва  символична „първа копка“ на ул. „Акад. Г. Бончев“ пред блок 29, който ще бъде реновиран, и кафе брифинг във фоайето на Института по оптически материали и технологии в блок 109. В кафе брифинга ще вземат участие проф. Пламен Стефанов - ръководител на кампуса, акад. Константин Хаджииванов - председател на Управителния съвет на проекта, по който се изгражда научноизследователският комплекс, и представител на строителната организация – изпълнител на ремонта. Кампус „Гео Милев“ е част от Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии. Това е най-големият по капацитет и концентрация [...]

Изложба на орхидеи в Ботаническата градина на БАН

Ботаническа градина на БАН ул. Околовръстен път № 22,, София, Bulgaria

Сбирката от орхидеи показва разнообразието от форми и багри, красотата на естествените природни видове, както и на създадени от селекционерите популярни хибриди. От 11 до 25 февруари включително Ботаническата градина на БАН е отворена за посетители всеки ден от 10 до 17 ч. (вход до 16 ч.), след това, до 11 март – в постоянното приемно време, вторник-събота, от 10 до 16 ч. Беседи за орхидеите от доцент Петрова на 11.02. от 14 ч.; на 12, 18, 19. 02. – от 11 и 14 ч.

Тържествено отбелязване на празника Успение на св. Кирил (с представяне на научния сборник „А на жената бяха дадени крила“)

музей „Земята и хората“

През юбилейната за КМНЦ 2023 г. Центърът отбелязва 1160 години от създаването на славянската писменост, 110 години от учредяването на Климентовата комисия и 60 години от възстановяването на Кирило-Методиевската комисия. Тържественото ознаменуване на празника Успение на св. Кирил е първото от поредица научни и културни инициативи, с които КМНЦ чества тези юбилеи. Център на събитието е представянето на научния сборник „А на жената бяха дадени крила“. Сборникът се отпечатва в рамките на мащабния проект „Наследство.бг“ като специално издание на авторитетното реферирано списание на КМНЦ „Palaeobulgarica“ в чест на проф. дфн Светлина Николова – един от доайените на съвременната старобългаристика и дългогодишен директор на КМНЦ. Книгата отразява съвременното състояние на изследванията на  културното наследство на славянското Средновековие и неговите съвременни отражения. Част от тържеството ще бъдат певчески [...]

Национална археологическа изложба „Българска археология 2022“

НАИМ пл. Атанас Буров № 1 (срещу Президентството)

По традиция изложбата представя резултатите от проучванията през изминалия археологически сезон, като излага най-интересните находки и богат илюстративен материал. За шестнадесета поредна година Националният археологически институт с музей, с подкрепата на още 17 музея, организира временна изложба „Българска археология“. Изложбата и каталогът към нея представят най-интересните и впечатляващи открития и проучвания от изминалия активен археологически сезон. Включени са 30 обекта, илюстриращи развитието на културите в днешните български земи от неолита (6000 години пр.Хр.) до Средновековието. Сред експонатите са златни, сребърни и бронзови украшения, изящни керамични антропоморфни фигури и съдове, мраморни оброчни плочки и стенни декоративни украси, ритуално огнище – есхара, сечива и оръжия, монети, и много други. Официалното откриване на изложбата ще се състои на 14 февруари 2023 г. в Централна зала на музея (вход [...]

Представяне на книгата “Identità europea e radici cristiane. Atti del Convegno Internazionale di Studio, Veliko Tarnovo, 26 maggio 2018” (Pontificio Comitato di Scienze Storiche, Libreria Editrice Vaticana, 2021)

зала "Проф. Марин Дринов"

Престижното издание  е резултат от научната конференция „Християнските корени на Европа“, проведена във Велико Търново през 2018 г. под патронажа на Папския комитет за исторически науки, Ватиканската апостолическа библиотека, Комисията на епископатите на европейската общност, Св. Фондация „Йоан XXIII” – Бергамо и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.Книгата ще представят отец Бернар Ардура, председател на Папския комитет за исторически науки и Никополският епископ монсеньор Страхил Каваленов.

Изложба „150 години от гибелта на Васил Левски. Места на памет. 1873-1933“

БАН - ул. 15-ти ноември 1

Изложбата е посветена на 150-годишнината от обесването на Васил Левски и проследява как се създава почитта към националния герой в първите 60 години след трагичната му гибел. Маркирани са основните места на памет, около които и чрез които се създава образът на Апостола в колективната памет – от произведенията на Христо Ботев и Иван Вазов и първите биографии от Захари Стоянов и Стоян Заимов през откриването на паметниците в София и Карлово, присъствието на Левски в учебниците по история и първото честване на гибелта му до създаването на Народния комитет „Васил Левски“, който публикува архива му и съдейства за изграждането на къщата музей в родния му град.

Академичен семинар „Актуални проблеми на науката“

зала "Проф. Марин Дринов"

Лекция на тема „Духовните послания на Апостола на свободата Васил Левски“ ще изнесе чл.-кор. Иван Гранитски на 16 февруари от 17:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. Лекцията е част от академичния семинар  „Актуални проблеми на науката“ на Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН и е посветена на 186 години от рождението на Васил Левски. Резюме на лекцията и информация за чл.-кор. Гранитски вижте тук. https://www.youtube.com/watch?v=KRFvJnUbrMQ

Втора национална среща „Инициатива за син растеж за научни изследвания и иновации в Черно море“

зала „Проф. Марин Дринов“ БАН

На 9 май 2019 г. Европейската Комисия, заедно с черноморските държави, приеха официално Стратегическа програма за научни изследвания и иновации в Черно море (SRIA), предназначена да обедини усилията на заинтересованите страни от академичните институти, финансиращите агенции, индустриите (бизнеса), политиците и обществото, за да се справят заедно с основните предизвикателства пред Черно море, да насърчават синия растеж и икономическия просперитет на Черноморския регион, за изграждане на надеждни системи за управление и иновативна изследователска инфраструктура и за подобряване на образованието и изграждането на капацитет. За да подпомогне черноморските държави в усилията им за изпълнение на Стратегическата програма, през 2019 г. Европейската комисия финансира проект Black Sea CONNECT по програма ХОРИЗОНТ 2020 с участието на водещи научно-изследователски институти от всички черноморски държави, в който България е представена [...]

Лекция „Д-р Георги Вълкович – живот и дейност“

Институт за исторически изследвания бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17

Публична лекция на доц. Алека Стрезова на тема: „Д-р Георги Вълкович - живот и дейност“ ще се проведе на 21 февруари 2023 г. от 15:30 ч. в Големия салон на Института за исторически изследвания при Българската академия на науките. (бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, партер).

Премиера на документален филм „Найден Граматик – копривщенецът“

зала „Проф. Марин Дринов“

На 23 февруари 2023 г. се навършват 200 години от рождението на големия български възрожденски будител, просветен  деец, езиковед, фолклорист, писател, дипломат и създател на едно от първите класни училища в България Найден Геров. Премиерата на документалния филм „Найден Граматик – копривщенецът“ ще се състои в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българска академия на науките на 22 февруари, от 18:00 часа. Лентата е творческо дело на режисьора Борис Радев и оператора Румен Ганев. Експертните си оценки за живота и завещанията на наследника на стария копривщенски род във филма споделят доц. Антоанета Кирилова от БАН, издателят и общественик чл.-кор. на БАН Иван Гранитски, историкът Стефан Шивачев, Светлана Мухова от Дирекция на музеите -  Копривщица и младата учителка по български език и литература Радка Караджова. [...]

Национална научна конференция “Найден Геров и духовните измерения на Българското възраждане”

Копривщица

На 23 февруари 2023 г. се навършват 200 години от рождението на Найден Геров - един от най-значимите български интелектуалци през ХІХ век. В каквото и амплоа да влиза - учител, учен - езиковед и лексикограф, стихотворец, пътеписец и публицист, български общественик и политик или руски дипломат, Найден Геров проправя път и оставя следи.

Заседание на САЧК

зала „Проф. Марин Дринов“

На 23 февруари 2023 г. (четвъртък) от 15.00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ (Големия салон) на БАН ще се проведе заседание на Събранието на академиците и член-кореспондентите (САЧК ). Доклад на тема „Икономически перспективи от въвеждането на еврото в България“ ще изнесе проф. Даниела Бобева, Институт за икономически изследвания на БАН. Събитието ще се излъчва онлайн на https://www.youtube.com/watch?v=e0R-C3tRi3U    

Представяне на книга за акад. Благовест Сендов

зала "Проф. Марин Дринов"

Представяне на книгата „Академик Благовест Сендов през погледа на приятели и колеги от България и света“ ще се състои на 23 февруари 2023 г. (четвъртък) от 16:15 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българска академия на науките.  

Семинар „Водородни технологии и интегрирани енергийни системи“

ИЕЕС-БАН ул. „Акад. Георги Бончев” блок 10 1113 София

Трети еднодневен семинар „Водородни технологии и интегрирани енергийни системи“ по проект Център за компетентност „ХИТМОБИЛ - Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ Събитието е предназначено за магистри, докторанти и изследователи в начален етап на своята кариера. За участие в семинара ще бъдат поканени специалисти (докторанти, млади изследователи, технически и инженерен персонал) с интерес и/или квалификация  в областта на водородните технологии“ Лектори ще бъдат учени и експерти от  ИЕЕС-БАН и Югозападен университет „Паисий Хилендарски“. Водещи изследователи също са добре дошли, за да се включат в дискусиите и обогатят събитието със споделен опит и нови идеи. Мария Димитрова - maria.dimitrova@iees.bas.bg Маргарита Панайотова - mpanayotova82@gmail.com  

Международен семинар “Нови материали и технологии”

Велико Търново

Институтът по физика на твърдото тяло на Българската академия на науките (ИФТТ – БАН) организира от 27 февруари до 2 март във Велико Търново международен семинар на тема  „Нови материали и технологии“. Участие във форума са заявили 45 учени от 6 държави. Целта е да бъдат обсъдени идеи и опит между млади учени, утвърдени специалисти и партньори по проекта „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, който е финансиран от Оперативна програма „Наука за образование за интелигентен растеж“. Програмата на семинара включва доклади в няколко тематични направления със значение за развитието в България на индустрия с висока добавена стойност - перспективни материали и технологии, лазерни технологии и обработка на материалите, сензорика.

Връчване на награда „Изявен млад учен в областта на полимерите” за 2023 г.

Наградата  «Проф. Ив. Шопов» „Изявен млад учен в областта на полимерите” за 2023 г. ще бъде връчена на тържествена церемония на 1 март 2023 г.,16:00 ч., в голямата зала на Федерацията на научно-техническите съюзи, ул. «Г.С.Раковски» 108.

Представяне на документалния филм “Девет глътки свобода”

зала "Проф. Марин Дриное"

Публично представяне на документалния филм за Новоселското априлско въстание „ДЕВЕТ ГЛЪТКИ СВОБОДА” ще се състои на 1 март (сряда) в зала "Проф. Марин Дринов" (Големия салон на БАН), от 17:00 часа (местата се заемат до 16.55 ч.) Филмът е с продължителност 40 минути, по сценарий на член-кореспондент Атанас Семов.

Изложба „145 години от Освобождението на България“

Българска академия на науките ул. 15-ти ноември 1, София, Bulgaria

Научният архив на БАН представя изложба „145 години от Освобождението на България“. Експозицията може да бъде разгледана от 2 до 9 май на 3 ет. в сградата на БАН.

Уебинар: „СТАРТИРАЙ СВОЯ БИЗНЕС ПОДГОТВЕН!“

онлайн

Кариерен център към Център за обучение – БАН и Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС (МЦРК) стартират съвместна серия събития „Наука, иновации и бизнес“. Канят се студентите и докторантите от УНСС и БАН на първото събитие от серията, което ще се проведе на 2 март от 10:00 часа. УЕБИНАР на тема: „Стартирай своя бизнес подготвен!“ Как да реализираш успешно в практиката научна разработка или иновативна идея Лектор: Доц. д-р Костадин Коларов Директор на Институт по предприемачество, УНСС https://www.unwe.bg/bg/structure/render/88 С участието на млади предприемачи от УНСС и БАН. Събитието ще открият: Чл.-кор. дбн Евдокия Пашева Заместник-председател на БАН и Директор на Център за обучение – БАН и Проф. д-р Цветана Стоянова Заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, УНСС Събитието е с безплатно участие и [...]

Пресконференция: Цели и задачи на ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“

Прес-клуб на БТА

Пресконференция: Цели и задачи на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ Партньори: Софийски университет „Св. Климен Охридски“ Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Митодий“ Югозaпаден университет „Неофит Рилски“ Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ Водещи центрове в изследването на българистичната проблематика Участват: Доц. Елка Трайкова, национален координатор Научен секретар на БАН направление „Културно–историческо наследство и национална идентичност“ Чл.-кор. Александър Костов, член на Изпълнителния съвет (ИС) и председател на Съвета за чуждестранна българистика към УС на БАН Проф. Анна-Мария Тотоманова, член на ИС и представител на Софийския университет „Св. Климен Оохридски“ Проф. Любка Липчева, член на ИС и представител на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ Проф. Ценка Иванова, член на ИС и представителна Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Митодий“ [...]

Благотворителен концерт в подкрепа на Опръстенителния орнитологичен лагер в Дуранкулак

зала "Профл Марин Дринов"

Националният природонаучен музей при БАН организира благотворителен концерт в подкрепа на Опръстенителния орнитологичен лагер в Дуранкулак. Концертът ще се проведе на 6 март 2023, от 18:30 часа, в зала "Проф. Марин Дринов" на Българската академия на науките. Програмата включва творби от Бетовен, Чайковски, Панчо Владигеров и Парашкев Хаджиев в изпълнение на студента в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, Стефан Симов, пиано и ученичката от Националното музикално училище „Любомир Пипков“, Ива Маринова, цигулка. Вход свободен! Опръстенителният орнитологичен лагер се провежда ежегодно от 15 август до 1 ноември в защитена зона “Дуранкулашко езеро”. С даренията се подпомага закупуването на алуминиеви пръстени за опръстеняване на птиците, специални клещи за тяхното поставяне и мрежи за улов на птиците.

Национална среща „Идентифициране на ключови екосистемни услуги и мултистресори в българския сектор на Черно море“

Варна

Втора национална среща „Идентифициране на ключови екосистемни услуги и мултистресори в българския сектор на Черно море“ по проект "Насърчаване на научните изследвания и иновациите в Черно море за съвместно развитие на синия растеж в рамките на устойчиви екосистеми"

Изложба „80 години от спасяването на българските евреи“

Българска академия на науките, 3 етаж

Научният архив на БАН организира изложба „80 години от спасяването на българските евреи“. Експозицията може да бъде разгледана от 10 до 31 март на 3 етаж в сградата на БАН.

Конференция „Острови на неблажените. Неконвенционалната българска литература от периода 1944 – 1989 г.“.

Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“

Национална научна конференция ще се проведе на 10 и 11 март в Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“. Събитието е организирано по проект на Института за литература към БАН „Острови на неблажените. История на неконвенционалната българска литература от 1944 до 1989 г. в нейния социокултурен контекст“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“. Проектът изследва историята на българската литература от периода 1944 – 1989 г. с фокус върху явленията извън идеологически доминираното течение на социалистическия реализъм. Тези явления са много и разнообразни в тематично, поетическо и жанрово отношение. Съвсем не винаги става дума за дисидентска литература, за жестове на пряко противопоставяне. В много случаи неприспособимостта на творците, тяхното несъгласие или просто органическото им невписване в официозния канон се изразяват в различни форми на литературно [...]

Лекция на тема: Перспективи на невротехнологиите

зала "Проф. Марин Дринов"

Доц. д-р Димитър Проданов ще изнесе на 15 март от 11:00 часа в зала "Проф. Марин Дринов" на БАН лекция на тема "Перспективи на невротехнологиите". Информация за доц. Проданов вижте тук. Събитието можете да гледате онлайн на: https://www.youtube.com/watch?v=Pp20VD29yUc  

Лекция на тема: „Българските дипломати (1879-1918)“

Заседателна зала на Института за исторически изследвания – БАН

Семинар „Актуални проблеми на българската история и историография“ организира публична лекция на доц. Алека Стрезова на тема: „Българските дипломати (1879-1918)“, която ще се проведе на 21 март 2023 г. от 15:00 ч. в заседателната зала на Института за исторически изследвания – БАН (бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17, ет. 2). Събитието е в рамките на националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от Министерство на образованието и науката. Лекцията може да бъде проследена и виртуално чрез платформата Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/84869362990?pwd=cXRidVJ2bkVmalBJMjlRem1DVkpMZz09

Световен ден на водата (22 март) и Световен ден на метеорологията (23 март)

зала "Проф. Марин Дринов"

Българската академия на науките ще отбележи Световния ден на водата и Световния ден на метеорологията  на 22 и 23 март. Честването е по инициатива на Института за изследвания на климата, атмосферата и водите при БАН (ИИКАВ-БАН), Българската асоциация по водите (БАВ) и с подкрепата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Откриването е на 22 март, в 10:00 часа, в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН (ул. „15 ноември“ № 1). Програмата вижте TУК Директорът на ИИКАВ член-кореспондент Екатерина Бъчварова ще приветства гостите на двудневния форум. Поканени да участват са министрите на околната среда и водите д-р инж. Росица Карамфилова и на  регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков. Победителите във фотоконкурса „Природата на водата“ ще бъдат наградени по време на форума. Изложбата [...]

Тържествена вечер, посветена на  културните връзки на Балканите

зала "Проф. Марин Дринов"

Проявата е организирана от Културен кръг „Балканско семейство“, Българско сдружение на родовете от Македония, Дружество „Огнище“ и Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките. Събитието ще се проведе  на 22 март 2023 г. от 18:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН, София, ул. „15 ноември” №1 ГОСТУВАЩИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ: Бора Докле – певица, композитор, България Гриша Георгиев – китара, България проф. Ангел Станков – цигулка, България проф. Йосиф Радионов – цигулка, България проф. Бесиана Мехмеди – мецосопран, Република Северна Македония Шкодран Толай – тенор, Република Северна Македония проф. Рудина Чико – пиано, Албания Жани Чико – директор на Радио и телевизия Албания  

Академичен семинар на тема „Естрогени и мъжки фертилитет“

зала „Проф. Марин Дринов“

АКАДЕМИЧЕН СЕМИНАР „Актуални проблеми на науката“ Зала „Проф. Марин Дринов“ Заседание № 3, 2023 г. Тема: „Естрогени и мъжки фертилитет“ Лектор: член кор. проф. Нина Атанасова, дбн Дата: 23.03.2023 г., 17:00 ч. РЕЗЮМЕ НА ЛЕКЦИЯТА Лекцията ще се излъчва онлайн на https://www.youtube.com/watch?v=WSp4LECRdtE Класическото становище, че естрадиолът е женски полов хормон, а тестостеронът е мъжки, намира по-широко измерение в контекста на съвременната представа за ролята на естрогените в мъжките индивиди, което налага преосмисляне на значението на андрогени и естрогени за мъжката полова диференциация и репродуктивна функция. През последните три десетилетия, в научната и популярна литература нараства интересът и грижата относно така наречените ендокринни дизруптори (endocrine disruptors), които се използват в редица производства, намират широко приложение в бита и се приемат от човека чрез околната среда. [...]

Go to Top